Shipping policy

Ved kjøp av et enkelt produkt på våre Goodiebox nettbutikker, er leveringstid estimert på nettsiden eller i ordrebekreftelsen din. Vær oppmerksom på at vi ikke vil holdes ansvarlige hvis du ga oss feil eller ufullstendig fraktinformasjon, eller hvis du ikke klarte å hente bestillingen din fra leveringsadressen du har valgt. Du kan ikke endre leveringsadressen din etter at betalingen er bekreftet, og i tilfelle en mislykket levering på grunn av en slik feil og/eller hvis vi må sende deg bestillingen på nytt, forbeholder vi oss retten til å kreve en ekstra rimelig sum for å kompensere for eventuelle ekstra kostnader i logistikk. Vi oppfordrer deg til å kontakte vår kundestøtte umiddelbart i tilfelle et problem med leveringsdetaljene dine, men vi vil ikke holdes ansvarlig for sen levering på grunn av feil eller ufullstendig informasjon. Goodiebox-ansvaret opphører når bestillingen er levert på oppgitt adresse; det er da ditt ansvar å samle den på riktig måte. I tilfelle forsinkelser som er utenfor vår kontroll, vil vi kontakte deg så snart som mulig for å informere deg, og dersom denne forsinkelsen blir betydelig (selv om den ikke er forårsaket av oss, men av en ekstern hendelse), forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen din og refundere eventuelle betalinger du måtte ha gjort i denne forbindelse.