Refund policy

Angrerett: Du har angrerett i fjorten (14) dager fra:

- dagen din første boks ble levert (i tilfelle du har abonnert på et abonnementsplan), eller

- den dagen produktet du kjøpte fra vår nettbutikk er levert, eller

- dagen du har betalt for gavekortet og så lenge det ikke ble innløst innen denne angrefristen.

For å utøve en slik rett, må du informere Goodiebox via e-post på hello@goodiebox.io ved hjelp av en tydelig erklæring (du kan bruke vedlagte skjema for kansellering, som ikke er obligatorisk). For å overholde angrefristen er det nødvendig at du sender et slikt varsel før angrefristens utløp. 


Konsekvenser av kansellering: Hvis kontrakten kanselleres, vil Goodiebox refundere betalingene knyttet til det kjøpte produktet (minus alle fraktkostnader som gjaldt Goodiebox – begge veier når det er aktuelt), uten opphold, og senest innen fjorten (14) dager fra dagen Goodiebox mottok meldingen om kansellering. For tilbakebetalingen vil Goodiebox bruke samme betalingsmiddel som ble brukt for den opprinnelige transaksjonen, med mindre annet er uttrykkelig avtalt, og det skal ikke påløpe gebyrer for slik tilbakebetaling. Ingen kansellering vil bli ansett som gyldig dersom produktet går tapt på grunn av manglende prosess fra din side.


SLUTT PÅ ANGRERETT

Skjema for kansellering (valgfritt): hvis du bestemmer deg for å kansellere kontrakten, kan du fylle ut dette skjemaet og sende det tilbake på e-post til hello@goodiebox.io 

Jeg/vi* hever herved kontrakten inngått av meg/oss* for:

Kjøp av følgende varer*:

Levering av følgende tjeneste*:

Bestilt*/mottatt den*:

Navn på forbruker(e):

Adresse til forbruker(e):

Signatur av forbruker(e) kun hvis varsel er gitt på papir:

Dato: 

*Vennligst slett der det ikke er aktuelt.


Vennligst merk: angreretten gjelder ikke for personlige bestillinger (som for eksempel "Build-Your-Own-Box"). Enhver bestilling kan ikke gi opphav til noen retur eller refusjon (unntatt i tilfelle et defekt produkt under betingelsene beskrevet nedenfor.)


Returpolicy: Hvis du returnerer et produkt av en annen gyldig grunn (f.eks. hvis du mener at produktet er defekt), vil vi undersøke det returnerte produktet og varsle deg (via e-post eller andre tilgjengelige midler), innen rimelig tid, med detaljene for tilbakebetalingen din med mindre erstatning av produktet er mulig i stedet. For å få en erstatning eller få refusjon må du absolutt kontakte Team Happiness innen 14 dager fra levering av produktet(ene) på hello@goodiebox.io, og følge trinnene som angitt. Ingen refusjon vil være mulig hvis du ikke fulgte prosessen vår og at vi ikke kan sjekke statusen til det returnerte produktet. Hvis du ikke henter produktet ditt på leveringsadressen (som avtalt mellom oss), vil du ikke kunne kreve refusjon, og det vil heller ikke anses som en kansellering av ditt abonnement. Videre vil du ikke kunne kreve en tapt vare for å belaste betalingen tilbake til bankkontoen din hvis du ikke har hevdet at produktet var tapt hos oss før. Dette betyr at enhver urettferdig tilbakeføring kan bli etterfulgt av en handling under inndrivelse, fra oss direkte eller via et inkassobyrå).