Terugbetalingsbeleid

Herroepingsrecht: u heeft een herroepingsrecht voor een periode van veertien (14) dagen vanaf:

- de dag dat uw eerste box is afgeleverd ((indien u een van de abonnementen heeft afgesloten), of

- de dag dat het Product dat u in onze Webshop hebt gekocht is afgeleverd, of

- de dag waarop u de cadeaukaart hebt betaald en zolang deze niet binnen deze herroepingstermijn is ingewisseld.

Om een dergelijk recht uit te oefenen, moet u Goodiebox per e-mail op de hoogte stellen via hello@goodiebox.nl door middel van een duidelijke verklaring (u kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht). Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het noodzakelijk dat u een dergelijke kennisgeving verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn. 


Gevolgen van opzeggen: Als het contract wordt geannuleerd, zal Goodiebox de betalingen met betrekking tot het gekochte Product onverwijld en uiterlijk binnen veertien (14) dagen vanaf de dag dat Goodiebox de kennisgeving van annulering heeft ontvangen terugbetalen (minus alle verzendkosten die van toepassing waren op Goodiebox - in beide richtingen indien van toepassing). Voor de terugbetaling gebruikt Goodiebox hetzelfde betaalmethode die is gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Aan een dergelijke terugbetaling zijn geen kosten verbonden. 

Annuleringen worden niet als geldig beschouwd als het product verloren gaat door een fout of miscommunicatie van uw kant.


EINDE HERROEPINGSRECHT

Model herroepingsformulier (optioneel): als u besluit het contract te annuleren, kunt u dit formulier invullen en per e-mail terugsturen naar hello@goodiebox.nl

Hierbij herroep(pen) ik de door mij gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen/ het verlenen van de volgende dienst:

Besteld op:

Ontvangen op:

Naam:

Adres:

Datum - Handtekening 


Let op: het herroepingsrecht is niet van toepassing op gepersonaliseerde bestellingen (zoals bijvoorbeeld "Build-Your-Own-Box"). Elke bestelling kan geen aanleiding geven tot retournering of terugbetaling (behalve in het geval van een defect Product onder de hieronder beschreven voorwaarden).


Retourbeleid: Als u een Product om een andere geldige reden retourneert (bijvoorbeeld als u van mening bent dat het Product defect is), zullen wij het geretourneerde Product onderzoeken en u binnen een redelijke termijn (per e-mail of andere beschikbare methode) op de hoogte stellen over de details van uw terugbetaling, tenzij vervanging van het product mogelijk is. Om een vervanging te krijgen of een vergoeding te krijgen, dient u absoluut binnen 14 dagen na levering van het product of de producten contact op te nemen met ons Team Happiness via hello@goodiebox.nl en de aangegeven stappen volgen. Bij het niet volgen van het retourproces en wij de status van het geretourneerde product niet kunnen controleren, zal geen restitutie mogelijk zijn. Als u uw Product niet ophaalt op het afleveradres (zoals tussen ons is overeengekomen), kunt u geen aanspraak maken op enige terugbetaling en wordt dit ook niet beschouwd als een annulering van uw Abonnement. Bovendien kunt u bij het tijdens de verzending verloren gaan van een artikel geen terugbetaling claimen indien u niet van tevoren duidelijk hebt kunnen aangeven dat het Product bij ons verloren is gegaan. Dit betekent dat een eventuele onterechte terugboeking kan worden gevolgd door een invorderingsactie, rechtstreeks van ons of via een incassobureau.