Algemene voorwaarden

Wie zijn wij : Wij zijn Goodiebox ApS., geregistreerd op het adres Artillerivej 86, 5., 2300 Kopenhagen, Denemarken, CVR-nr. 34 08 72 88 (samen met onze dochterondernemingen, moeder- of zusterbedrijven handelend onder de naam “Goodiebox” en hierin aangeduid als 'wij', 'ons', 'onze').

Wat zijn deze Algemene Voorwaarden: Afhankelijk van uw locatie komt u terecht op de verschillende subdomeinen van onze website of webshop, allemaal beheerd door Goodiebox en aangeduid als onze 'Website' of 'Goodiebox-webshops'. Deze Algemene Voorwaarden (hierna verkort tot 'Voorwaarden') zijn van toepassing op elke interactie die we hebben; als u onze Website bezoekt en gebruikt, als u zich abonneert op een van onze diensten of wanneer u een product koopt (tezamen genoemd onze 'Abonnementen' of 'Producten'). Deze Voorwaarden en eventueel toepasselijk privacybeleid, aanvullende voorwaarden en/of updates zijn een integraal onderdeel van uw overeenkomst met Goodiebox.

Neem even de tijd : Voordat u een bestelling plaatst, erkent u dat u deze Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via: hallo@goodiebox.nl, of telefonisch op nummer +31 20 201 81 33. Het is belangrijk dat u deze Voorwaarden begrijpt want ze zijn ook bedoeld om u als consument te beschermen. Mocht u niet akkoord gaan met deze Voorwaarden, dan raden wij u af onze Website te bezoeken of gebruiken, noch onze abonnementen of producten bestellen.

Wijzigingen in de Voorwaarden: U bent gebonden aan de Voorwaarden die gelden op het moment dat u uw bestelling plaatst bij Goodiebox. De laatste update is van 29/03/22 en de vorige Voorwaarden zijn beschikbaar via deze link . Wij behouden ons het recht voor om onze Voorwaarden aan te passen om eventuele wijzigingen in onze abonnementen, producten en aanbiedingen weer te geven. Indien dit gebeurt, zullen we de update rechtstreeks op onze Website plaatsen, tenzij het een materiële of significante wijziging betreft. In dat geval zullen wij u vooraf informeren en kunt u binnen veertien (14) dagen vanaf het moment dat wij u de melding hebben gestuurd per e-mail bezwaar maken. Houd u er rekening mee dat de Voorwaarden nooit met terugwerkende kracht zullen worden gewijzigd, tenzij u daarmee instemt.

1. Totstandkoming overeenkomst en frequentie

U kunt een abonnement afsluiten of een product bestellen als u 18 jaar of ouder bent. Als geregistreerde gebruiker (een "member") heeft u slechts recht op één account bij Goodiebox (u kunt wel meerdere abonnementen aan hetzelfde memberaccount koppelen). Indien Goodiebox vermoedt dat u meer dan één account heeft, behouden wij ons het recht voor dit nader te onderzoeken en, mocht dit zo zijn, u te schorsen als member. Zodra u een abonnement of een product heeft besteld, bevestigen wij de transactie via een bevestigingsbericht gestuurd naar het door u opgegeven e-mailadres. De overeenkomst tussen u en ons komt daadwerkelijk tot stand nadat wij u de bevestigingsmail hebben gestuurd of wanneer het product bij u is afgeleverd. De bevestiging van ontvangst van de bestelling die onmiddellijk op uw bestelling volgt, houdt geen aanvaarding van het contract van ons in en de presentatie van producten is geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online catalogus. Door de bestelling te voltooien, plaatst u een bindende bestelling voor het product of de producten die u wilt kopen. Het is de eigen verantwoordelijkheid van Goodiebox om naar eigen goeddunken een overeenkomst met u aan te gaan. Alle beschrijvingen, afbeeldingen, referenties, kenmerken, content, specificaties, producten en prijs van producten die op de Website worden beschreven, kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd (producten die beschikbaar zijn in de Goodiebox-webshops zijn onderhevig aan de voorraden en onze overeenkomsten met de merken waarmee we werken). Daarom impliceert of garandeert het opnemen van producten niet dat deze producten te allen tijde beschikbaar zullen zijn.

Afhankelijk van uw locatie kunnen we verschillende producten en diensten aanbieden. U moet er dus voor zorgen dat u op het juiste subdomein van onze Website bent beland en het is niet toegestaan om via VPN of op een andere manier op een andere landpagina terecht te komen ( als u bijvoorbeeld in Denemarken woont, mag u niet proberen een bestelling te plaatsen vanaf onze Belgische webpagina. Indien zoiets plaatsvindt, kunnen we uw bestelling om logistieke redenen annuleren, ook nadat u een bevestigingsmail heeft ontvangen ).

2. Prijs en betaling

Behoudens voor de hand liggende typefouten zijn de op de Website vermelde prijzen inclusief btw en te allen tijde van toepassing. Houd er rekening mee dat in het geval van btw-wijzigingen tussen het moment dat u uw bestelling hebt geplaatst en het moment dat we het product leveren, inclusief de op abonnementen gebaseerde producten, wij het btw-tarief zullen aanpassen, tenzij u het volledige bedrag hebt betaald voordat de tariefwijziging in werking is getreden.

Wij zullen u informeren over vastgestelde wijzigingen van de abonnementsprijs. In dat geval heeft u veertien (14) dagen vanaf het moment dat u de melding per e-mail ontvangt om bezwaar te maken. Uw bezwaar zou er dan toe leiden dat uw Abonnement wordt beëindigd, tenzij u het volledige bedrag heeft betaald (bijvoorbeeld voor prepaid-abonnementen of voor abonnementen voor een bepaalde periode eindigt het abonnement aan het einde van de vastgelegde periode). Goodiebox kan niet verantwoordelijk worden gehouden als een member niet de juiste gegevens heeft verstrekt en bijgevolg geen voorafgaande kennisgeving heeft ontvangen. Members zijn zelf verantwoordelijk voor het controleren van al hun inbox-mappen en Goodiebox kan niet verantwoordelijk worden gehouden als de melding in de spam-map terechtkomt.

De betalingen van de Abonnementen bestaan over het algemeen uit een vaststaand betalingsschema (de "Regular Payment Schedule fee"), zoals een maandelijkse of driemaandelijkse betaling. Wanneer u zich abonneert, stemt u ermee in deze vaststaande betalingen te voldoen totdat de overeenkomst wordt beëindigd, hetzij door u door het opzeggen van uw uw abonnement, hetzij door ons naar eigen goeddunken of indien u zich hebt geabonneerd op een aanbieding voor bepaalde tijd met vooruitbetaling (indien beschikbaar). De eerste betaling is onmiddellijk na het afsluiten van uw Abonnement verschuldigd en de daaropvolgende periodieke abonnementskosten zijn verschuldigd volgens het betalingsschema zoals aangegeven op het moment dat u uw bestelling plaatste of in de bevestigingsmail die we u direct na uw inschrijving sturen. Dit betekent dat, afhankelijk van het moment waarop u zich abonneert en het type abonnement dat u hebt gekozen, u twee betalingen zult doen tijdens de eerste kalendermaand (de eerste betaling die onmiddellijk opeisbaar is bij het abonnement om de box van de huidige maand te ontvangen als deze niet uitverkocht is, en dan een tweede betaling volgens het vaststaande betalingsschema voor de box van de volgende maand). Houd er bij eventuele abonnementen voor bepaalde tijd of ingewisselde cadeaubonnen rekening mee dat abonnementen die niet op tijd worden beëindigd automatisch met dezelfde duur worden verlengd.

In het geval dat uw betaling is ontvangen, maar u het gekochte product niet binnen een redelijke termijn (binnen twee weken na de ontvangen betaling) heeft ontvangen, raden we u aan contact op te nemen met ons Team Happiness via hello@goodiebox.nl om de status van uw bestelling te controleren.

Als uw abonnement niet wordt geaccepteerd, worden er geen kosten van uw rekening afgeschreven.

Bij het afsluiten van een abonnement of inwisselen van een cadeaubon wordt u gevraagd een betaalmethode kiezen en doorgestuurd naar de webpagina van de betalingsdienstaanbieder. [Goodiebox] is niet verantwoordelijk voor de voorwaarden van deze externe leveranciers, en u stemt ermee in dat [Goodiebox] zonder verdere benodigde goedkeuring de betalingen volgens het betalingsschema worden geïnd via deze gekozen betalingsmethode, tenzij en totdat u uw voorkeursbetaalmethode rechtstreeks wijzigt via uw memberaccount - tot uiterlijk één (1) dag voor de betalingsdatum.

Als uw betaling om welke reden dan ook niet succesvol is verwerkt, behouden we ons het recht voor om te proberen de betaling dagelijks opnieuw te innen tot de volgende factureerbare betaling volgens het betalingsschema of u rechtstreeks een betaallink te sturen.

Opschorting wegens wanbetaling: indien we het bedrag dat u moet betalen na meerdere pogingen niet kunnen innen, kunnen we besluiten de levering van het Product op te schorten totdat u het openstaande bedrag hebt betaald of de overeenkomst met u beëindigen. Houd er rekening mee dat, onder deze Voorwaarden, elke opschorting voor niet-betaling of elke mislukking of vertraging bij het uitoefenen van onze rechten en rechtsmiddelen met betrekking tot uw niet-betaling geen verklaring van afstand van onze rechten of rechtsmiddelen inhoudt en van de verdere uitoefening van een dergelijke recht of enig ander recht of rechtsmiddel. Goodiebox behoudt zich het recht voor om verder onderzoek te doen en actie te ondernemen in het geval members het bedrag van hun abonnement of gekochte product onrechtmatig terugvorderen, terwijl ze hun bestelling hebben ontvangen volgens deze Voorwaarden en deze niet hebben geretourneerd volgens het retourbeleid. Goodiebox kan gebruik maken van externe dienstverleners (incassobureaus) om onbetaalde en/of openstaande facturen te innen.

We kunnen betalingen met cadeaubonnen aanbieden. Acties, aanbiedingen en kortingen kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegepast en niet worden gecombineerd met bestaande kortingen of prijsacties. Uw abonnementsprijs kan worden beïnvloed door een product-/abonnementscombinatie die u mogelijk heeft geactiveerd. Indien u dus uw Abonnementenportfolio wijzigt en daardoor niet meer voldoet aan de specifieke voorwaarden van een bepaalde actie, aanbieding of korting, behouden wij ons het recht voor om u een andere maandprijs te berekenen. Als we u bijvoorbeeld een korting voor de Crush Box hebben aangeboden omdat u een member was met een actief abonnement, kunnen we besluiten dat u het volledige bedrag voor de [Crush Box] moet betalen als u besluit uw abonnement te pauzeren. We zullen altijd ons best doen om u voorafgaand aan de wijziging te informeren.

Indien u member bent met een actief abonnement, heeft u mogelijk een tegoed aan loyaliteitspunten (de “Goodiepoints”). We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw Goodiepoints in te wisselen voor een voucher om een Product te kopen. Indien beschikbaar, wordt het benodigde aantal Goodiepoints om een Product te kopen op onze Website aangegeven, samen met alle benodigde informatie om de voucher in te wisselen. Vouchers kunnen niet worden ingewisseld voor geld. Hoewel dit onderdeel is van een loyaliteitsprogramma voor members, erkent u en gaat u ermee akkoord dat vouchers niet kunnen en zullen worden beschouwd als een "niet-kosteloze elektronische service" en geen aanleiding geven tot enige uitbetaling. Goodiebox behoudt zich bovendien het recht voor om haar Goodiepoints-loyaliteitsprogramma op elk moment te annuleren.

3. Leveringstijd

Bij aankoop van een enkel Product via onze Goodiebox webshops is de geschatte leveringstijd 4-7 werkdagen vanaf de betaling, tenzij anders gecommuniceerd op de Website of in uw orderbevestiging.

Wanneer u zich abonneert op een aanbieding, wordt uw eerste box binnen vijf (5) werkdagen vanaf uw eerste betalingsdatum verzonden, tenzij anders gecommuniceerd op onze Website (en afhankelijk van voorraden). Een uitzondering kan bijvoorbeeld zijn de Crush Boxes die op een bepaalde datum kunnen worden verzonden of zoals gecommuniceerd bij het plaatsen van de bestelling.  

Houd er rekening mee dat we niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden als u ons verkeerde of onvolledige verzendinformatie hebt gegeven, of als u uw bestelling niet hebt opgehaald op het afleveradres dat u hebt gekozen. U kunt uw afleveradres niet wijzigen nadat de betaling van uw Abonnement door ons is ontvangen of totdat uw bestelde Product is afgeleverd. In het geval van een mislukte levering als gevolg van een dergelijke wijziging en/of als we u de bestelling opnieuw moeten sturen, behouden wij ons het recht voor om een extra redelijk bedrag in rekening te brengen ter compensatie van eventuele extra logistieke kosten. We raden u aan om onmiddellijk contact op te nemen met onze klantenservice mochten uw leveringsgegevens onjuist zijn, maar wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor late levering als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. De verantwoordelijkheid van Goodiebox eindigt wanneer de bestelling is afgeleverd op het aangegeven adres; het is dan uw verantwoordelijkheid om het op te halen.

Indien er vertragingen buiten onze invloedsfeer plaatsvinden, zullen we zo snel mogelijk contact met u opnemen om u te informeren en, indien deze vertraging langer zal voortduren (vanwege een externe situatie), behouden wij ons het recht voor om uw bestelling te annuleren en zullen wij een eventuele betaling die u in dit verband hebt gedaan, restitueren. Als een box tijdens uw abonnement uitverkocht is en daarom niet meer beschikbaar is, dan kunnen wij deze vervangen door een andere box of ervoor kiezen niet te leveren. In het laatste geval zal uw betaling ook worden gerestitueerd.

4. Goodiepoints

Goodiepoints kunnen naar eigen goeddunken worden bijgeschreven wanneer u een actie voltooit (zoals bijvoorbeeld het schrijven van een productrecensie of het uitnodigen van vrienden om member te worden van Goodiebox). Deze punten kunnen voor een aantal dingen worden gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot het kopen van Producten, indien deze beschikbaar zijn. De Goodiepoints worden toegewezen aan uw account en zijn op naam, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar. De Goodiepoints hebben een geldigheidsduur van 12 maanden en het saldo vervalt indien het onveranderd blijft na een deze periode. U kunt uw saldo op elk moment controleren via uw memberaccount. Goodiebox kan het Goodiepoints-programma op elk moment en naar eigen goeddunken wijzigen en zal u indien nodig van tevoren informeren. Al uw uitstaande Goodiepoints (indien van toepassing) komen te vervallen wanneer u uw abonnement heeft opgezegd en er dus geen abonnement meer gekoppeld is aan uw memberaccount.

5. Happy Invite

De Happy Invite link is een persoonlijke link die members kunnen sturen om Goodiebox te introduceren bij hun familie, vrienden, kennissen, collega's, of anderen. Met andere woorden, hiermee kunnen members kortingscodes delen met hun netwerk via hun eigen communicatiekanalen om nieuwe members aan te trekken in ruil voor enkele voordelen zoals het ontvangen van Goodiepoints. De Happy Invite mag in geen geval worden gebruikt voor commerciële doeleinden en/of in een andere context dan oorspronkelijk bedoeld door Goodiebox. Het is daarom niet toegestaan om de merknaam “Goodiebox'' in URL-combinaties te gebruiken om bezoekers aan te trekken die zich aanmelden met de bovenstaande Goodiebox kortingscode. Wanneer de Happy Invite link wordt gebruikt om een nieuw abonnement te activeren, kan de member die een dergelijke link heeft verzonden Goodiepoints of andere aangekondigde voordelen ontvangen, terwijl de nieuwe member een promotie ontvangt. Goodiebox behoudt zich het recht voor om elk member te beperken tot 12 succesvolle uitnodigingen voor de Happy Invite-promotie. Goodiebox behoudt zich ook het recht voor om dit maximale aantal succesvolle uitnodigingen op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen (en is daarom niet gebonden aan deze Voorwaarden). Nadat de vastgestelde limiet is bereikt, kan de member nog steeds Goodiebox introduceren bij familie, vrienden, kennissen, collega's en anderen zonder dat dit recht geeft op extra Goodiepoints en/of andere aangekondigde voordelen (de nieuwe member, daarentegen, ontvangt wel de toepasselijke promotie). Elke vorm van vermeende manipulatie van dit systeem (zoals bijvoorbeeld door gebruik te maken van een vervalst IP-adres, een vervalste identiteit of een geautomatiseerd systeem) zal leiden tot intrekking van de toegekende Goodiepoints en/of andere aangekondigde voordelen en beëindiging van het account van de betreffende member. Happy Invite-acties, links en kortingscodes mogen slechts één keer per fysieke persoon worden gebruikt (en niet één keer per aangemaakt account). Goodiebox behoudt zich het recht voor om de Goodiepoints en/of andere aangekondigde voordelen die ten onrechte zijn verkregen in te trekken (bijvoorbeeld als dezelfde persoon verschillende links en/of kortingscodes heeft gebruikt door meerdere accounts aan te maken). Goodiebox behoudt zich bovendien het recht voor om een account of een transactie te blokkeren en de identiteit te controleren van de persoon die het vermeende gedrag heeft vertoond buiten het beoogde gebruik zoals hier beschreven in de Voorwaarden. Als u van mening bent dat Goodiebox een fout heeft gemaakt door uw account of transactie te blokkeren, neem dan onmiddellijk contact met ons op en wij zullen uw account met u controleren.

6. Goodiebox webshops

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Producten die beschikbaar zijn in de Goodiebox webshops. Alle beschrijvingen, afbeeldingen, referenties, kenmerken, content, specificaties, producten en prijzen van Producten beschreven op de Website en, in het bijzonder, in de Goodiebox webshops, kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd (producten beschikbaar in de Goodiebox webshops zijn onderhevig aan voorraden en onze afspraken met de merken waarmee we werken). Daarom impliceert of garandeert het opnemen van producten niet dat deze producten te allen tijde beschikbaar zullen zijn. De producten in de Goodiebox webshops kunnen zowel een 'gewone' prijs als een 'memberprijs' laten zien. De memberprijs geldt voor members met een actief Abonnement . Goodiebox behoudt zich het recht voor om het aantal producten dat door een member wordt gekocht, zoals bijvoorbeeld de 'Classics by Goodiebox' te beperken tot tien. Deze Limited Editions zijn beperkt voorradig en beschikbaar zolang de voorraad strekt; Goodiebox kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de Limited Editions niet meer beschikbaar zijn en daardoor niet geleverd kunnen worden.

7. Ruil-community en online platforms

Goodiebox bezit en/of beheert soms socialemediapagina's, zoals op Facebook met de Community-uitwisselingsgroepen (de "Goodiebox Exchange Community"-pagina's), Instagram of Tiktok. Goodiebox behoudt zich het recht voor om berichten die in strijd zijn met gepubliceerde richtlijnen te weigeren en bij ongepast gedrag gebruikers te verwijderen en/of te blokkeren. Deelname aan de Goodiebox Exchange Community Facebook-pagina is geheel op eigen risico van de member en wij zijn niet aansprakelijk voor acties en/of uitwisselingen die plaatsvinden op deze pagina's. Verder raden we iedereen aan om de gebruiksvoorwaarden van elk specifiek online platform te lezen voordat u die gaat gebruiken. Hoewel Goodiebox niet verplicht is de geplaatste content te controleren, kan het dit wel van tijd tot tijd doen. We behouden ons dus het recht voor om content naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook te verwijderen. Goodiebox kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor enige content of materiaal van derden, inclusief maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in content, of verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen door van het gebruik van dergelijke content. Goodiebox onderschrijft, ondersteunt, vertegenwoordigt of garandeert niet de volledigheid, juistheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van dergelijke content, en onderschrijft evenmin daarin uitgedrukte meningen. We verbieden specifiek het plaatsen van content die de auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten (inclusief privacy- en publiciteitsrechten) van een persoon of entiteit schendt of inbreuk daarop maakt. Daarnaast verbieden we specifiek de systematische gedeeltelijke/volledige doorverkoop van bestelde Producten voor commerciële doeleinden. De Goodiebox Exchange Community-pagina's kunnen niet worden gekoppeld aan een online winkelplatform dat door members wordt gebruikt voor het systematisch doorverkopen van producten, en Goodiebox zal er alles aan doen om te voorkomen dat members zich abonneren op een aanbieding met de bedoeling er winst mee te maken. Goodiebox behoudt zich het recht voor om het Abonnement te controleren en op te zeggen indien dergelijk gedrag wordt vermoed.

8. Gebruik van onze Website

Als Goodiebox-member of -klant stemt u ermee in dat alle content, materialen, tekst, afbeeldingen, video's, grafische afbeeldingen, handelsmerken, logo's, muziek, software, het ontwerp van de Producten en alle andere elementen die beschikbaar zijn op de Website of aan u geleverd het eigendom zijn van Goodiebox of haar licentiegevers, gelieerde ondernemingen, partners en worden beschermd door auteursrechten en handelsmerkrechten en/of andere (intellectuele) eigendomsrechten en wetten. U erkent daarom en stemt ermee in de Website uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik te gebruiken. Dit betekent dat u erkent en ermee instemt geen content of materiaal op de Website te verkopen, in licentie te geven, te distribueren, te kopiëren, te reproduceren, over te dragen, te publiceren, aan te passen, te bewerken, te wijzigen of er afgeleide werken van te maken. Goodiebox verleent u een persoonlijke, beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van de Website. Goodiebox behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder verdere kennisgeving, de producten en diensten die beschikbaar zijn op de Website te herzien en om enig aspect van de Website te wijzigen, op te schorten of stop te zetten. Goodiebox is hiervoor niet aansprakelijk jegens u of derden, en kan ook het gebruik van de Website of uw toegang daartoe (gedeeltelijk of volledig) beperken zonder kennisgeving of boete. U bent zelf verantwoordelijk voor de content die u uploadt of plaatst op deze Website, en Goodiebox adviseert u tevens het Privacybeleid te lezen voordat u dergelijke actie onderneemt. Houd er altijd rekening mee dat u geen enkel aspect van het auteursrechtelijk beschermde materiaal van Goodiebox voor commerciële doeleinden kunt gebruiken zonder een licentie te verkrijgen van Goodiebox of haar licentiegevers, gelieerde ondernemingen en/of partners.

Goodiebox waardeert uw betrokkenheid. Uw beoordelingen helpen ons onze Producten en Diensten te verbeteren en ook daarmee uw ervaring als klant of member. Houd bij het geven van beoordelingen alstublieft rekening met het volgende:

  • u verleent Goodiebox een eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie om de gehele of een deel van dergelijke content te gebruiken, kopiëren, distribueren, openbaar te maken, te wijzigen, te gebruiken voor afgeleide werken en in sublicentie te geven. U verklaart, garandeert en verbindt zich ertoe dat al het materiaal dat u verstrekt niets bevat (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, muziek of video's) waarop u niet het volledige recht hebt om ons de licentie te verlenen zoals hierboven gespecificeerd;
  • verder verklaart, garandeert en verbindt u zich ertoe dat alle content die u verstrekt geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zal bevatten. [Goodiebox] heeft het recht om alle door u ingediende content te gebruiken zonder verplichtingen op het gebied van vertrouwelijkheid, toekenning of vergoeding aan u;
  • alle beoordelingen zijn onderworpen aan deze Voorwaarden en aan het Privacybeleid met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor dit doel.

Online mediacontent: hierop gelden dezelfde bepalingen als hierboven aangaande uw opmerkingen en reacties op onze socialemediaplatforms en communitypagina's, evenals voor content waarin u ons tagt (bijvoorbeeld als u ons identificeert op een online mediabericht). Wanneer u ons bepaalde content op onze verschillende pagina's verstrekt of ons identificeert op bepaalde content, verleent u ons en onze gerelateerde bedrijven, agenten, licentiehouders, sublicentiehouders, contractanten, opvolgers, wettelijke vertegenwoordigers, rechtverkrijgenden en externe dienstverleners, hun respectieve retailpartners, marketing- of pr-bureaus en andere gelieerde ondernemingen (samen aangeduid als de "Gelicentieerde Partijen") een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, kopiëren, distribueren, openbaar weergeven, wijzigen, afgeleide werken te creëren en dergelijke materialen of enig deel van dergelijk materiaal in sublicentie te geven, op elke manier die naar eigen goeddunken van de Gelicentieerde Partijen wordt bepaald. Dit geldt ook voor, en is niet beperkt tot, webpagina's en socialemediapagina's die worden beheerd door de Gelicentieerde Partijen, in promotionele e-mails en advertenties, als ook in alle andere marketing-, promotie- en reclame-initiatieven en mediavormen die nu of later bekend zijn, zonder enige verplichting jegens u. Daarnaast hebben we, onder voorbehoud van ons Privacybeleid, mogelijk het recht om uw gebruikersnaam, afbeelding indien beschikbaar, geolokalisatie (landniveau) en andere beschikbare informatie te gebruiken.

Goodiebox verbiedt iedereen ongepaste content te publiceren en verhindert het toevoegen van een recensie, opmerking of content hetzij via het memberaccount of op haar online platforms. Dergelijke content kan bestaan uit:

  • laster, beledigingen, intimidatie, stalking, bedreigende content, of content die op een andere manier het wettelijk recht (zoals rechten op privacy en publiciteit) van anderen schendt;
  • obsceniteiten, discriminerend taalgebruik of andere taal die niet geschikt is voor een openbaar forum;
  • advertenties, 'spam'-content of verwijzingen naar andere producten, aanbiedingen of websites;
  • e-mailadressen, URL's, telefoonnummers, e-mailadressen of andere soorten contactgegevens van anderen of van uzelf;
  • overmatig kritische of hatelijke opmerkingen over andere content die op de pagina is geplaatst of de auteurs ervan;
  • bestanden die software of ander materiaal bevatten dat wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten (of door rechten op privacy en publiciteit), tenzij u eigenaar bent van dergelijke rechten of deze beheert, ofwel uitdrukkelijk alle benodigde toestemmingen hebt gekregen om dit te doen; of,
  • bestanden of content die virussen, corrupte bestanden of andere soortgelijke software of programma's die de werking van een ander apparaat kunnen beschadigen.

9. Beëindiging en automatische verlenging van uw Goodiebox-abonnement

We kunnen verschillende soorten abonnementen aanbieden en elk abonnement wordt automatisch verlengd. Zodra u uw betalingsmethode heeft gekozen en ermee instemt dat abonnementsbedrag volgens het voor u geldende betalingsschema in rekening wordt gebracht, brengt Goodiebox u de van toepassing zijnde kosten in rekening zonder hiervoor uw toestemming nodig te hebben. Afhankelijk van uw abonnement kan de voorwaarde om uw overeenkomst met ons op te zeggen verschillen.

Abonnementsbox zonder minimale verbintenis

Wanneer u zich abonneert zonder minimale verbintenis brengen we u een eerste betaling en vervolgens een terugkerende betaling in rekening tegen het overeengekomen abonnementstarief en volgens het vastgestelde betalingsschema. Automatische verlenging: dit type abonnement loopt door totdat u of wij besluiten het abonnement op te zeggen. Dit kan op elk moment en zonder enige reden (volgens de voorwaarde die hieronder verder wordt uitgelegd). Na opzegging betaalt u niet voor de volgende box.

Abonnementsbox met minimale verbintenis

Afhankelijk van de beschikbare aanbiedingen, kunt u abonnementen kopen met een minimale verbintenisperiode, bijvoorbeeld voor 3, 6 of 12 maanden. In deze gevallen begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat een dergelijk abonnement een initiële en terugkerende betaling heeft, en bent u verantwoordelijk voor alle terugkerende betalingen tot het moment dat de overeenkomst tussen ons eindigt (nadat de verbintenisperiode voorbij is en als u de opzegging heeft doorgegeven voordat deze wordt vernieuwd). Automatische verlenging : aan het einde van de verbintenisperiode wordt uw abonnement automatisch verlengd voor dezelfde periode, tenzij u het vooraf heeft opgezegd (op elk moment tijdens uw abonnement en ten minste veertien (14) dagen voor het einde van de verbintenisperiode). Het opzeggen van de automatische verlenging heeft uiteraard geen invloed heeft op het huidige abonnement dat actief blijft tot het einde van de termijn. U erkent en stemt ermee in dat, indien nodig, u verantwoordelijk bent voor het wijzigen van uw betalingsmethode tijdens de verbintenisperiode (bijvoorbeeld wanneer uw betaalkaart komt te vervallen of de periodieke betaling om een andere reden niet door ons geïnd kan worden).

Cadeaubonnen abonnement

We kunnen cadeaubonnen aanbieden die besteed kunnen worden aan een bepaald aantal dozen of om een product tegen een bepaalde waarde te bestellen (afhankelijk van de beschikbare aanbiedingen). Eenmaal ingewisseld, wordt de cadeaubon volledig gebruikt en is er geen mogelijkheid om dit type abonnement te pauzeren en te hervatten. Automatische verlenging: cadeaubonnen worden vooraf betaald en na hun vervaldatum worden ze automatisch verlengd. De persoon die de kaart heeft ontvangen, dient een memberaccount aan te maken om de gegevens van de cadeaukaart in te voeren en in te wisselen. Tijdens het aanmaken van een account kan er om een betaalmethode worden gevraagd. Indien de nieuwe member die de kaart inwisselt het abonnement niet wil verlengen, dan kan het uiteraard op elk moment tijdens de abonnementsperiode opgezegd worden tot  uiterlijk veertien (14) dagen ervoor het einde van de termijn.

In plaats daarvan het abonnement pauzeren

Wanneer u uw abonnement opzegt en geen abonnement meer hebt dat aan uw memberaccount is gekoppeld, komen al uw uitstaande Goodiepoints (indien van toepassing) te vervallen. Dit geldt ook voor de mogelijkheid om gebruik te maken van de voordelen zoals, maar niet beperkt tot, kortingen en promoties (zoals maandelijks sparen tot 70% korting op schoonheidsproducten, eerder toegang tot de Limited Editions, toegang tot de Crush Box voor een memberprijs, enz.) Members kunnen op elk moment een abonnementsbox zonder minimum verbintenis pauzeren voor een periode van 1 of 2 maanden. In dat geval worden er geen betalingen in rekening gebracht die anders tijdens deze periode verschuldigd zouden zijn en ontvangt u geen boxen die anders op deze betalingen zouden volgen. Uw abonnement wordt automatisch hervat na deze periode van 1 of 2 maanden. Een pauzering verandert niets aan de datums van het betalingsschema volgens welke de betalingen zijn verschuldigd.

 ANNULERINGSBELEID

Rechtstreeks via uw account : Een abonnement opzeggen of pauzeren kan.

Per e-mail : u kunt ook een e-mail sturen naar hello@goodiebox.nl waarna wij u de stappen sturen om zelf te annuleren, tenzij u expliciet aan Team Happiness vraagt om het voor u te doen. In het laatste geval moet uw verzoek duidelijk en ondubbelzinnig zijn, bijvoorbeeld "Kunt u het abonnement voor mij opzeggen?" Team Happiness zal uw verzoek dan binnen vijf (5) werkdagen verwerken. Het is wel belangrijk om het betalingsschema in de gaten te houden, want als dit overlapt met uw opzegging kunt u alsnog voor de volgende box moeten betalen. Daarom adviseren we altijd om de link op uw account te gebruiken of dit verzoek ruim van tevoren te doen.

Enkel de bovenstaande kanalen worden geaccepteerd als media voor opzegging.

PROBEERT U ALSTUBLIEFT NIET op te zeggen per post - hoewel we altijd ons best zullen doen om u tegemoet te komen, is het belangrijk om te weten dat we geen opzeggingen per post accepteren, en het is uw verantwoordelijkheid om ons beëindigingsbeleid te volgen. LET OP: het is belangrijk om te beseffen dat, ook wanneer Goodiebox ermee instemt om annuleringsverzoeken van externe dienstverleners namens members en met wie Goodiebox geen partnerschapsrelatie heeft (alleen omdat het handiger is voor de members) naar eigen goeddunken te behandelen, dan ook moeten dergelijke externe providers voldoen aan deze Voorwaarden, en met name dit artikel Annuleringsbeleid. Om die reden wordt een opzegging die per post is ingediend niet in behandeling genomen en Goodiebox behoudt zich het recht voor om een bewijs van volmacht aan een dergelijke derde te vragen om ervoor te zorgen dat de opzegging daadwerkelijk door de member echt door de member wordt aangevraagd. Goodiebox kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een misverstand tussen de member en de externe dienstverlener en pleit er daarom voor dat members bij voorkeur de annuleringslink gebruiken of rechtstreeks naar onze klantenservice (Team Happiness) e-mailen. Hetzelfde geldt voor een opzegging aangevraagd door een derde persoon namens de member. Goodiebox beëindigt het abonnement onmiddellijk op verzoek van een ouder van een kind dat jonger is dan 18 jaar, van de eigenaar van de bankrekening waarvan de periodieke betaling is afgeschreven, of van een aangestelde beheerder. Mocht u in een andere categorie vallen, neemt u dan contact op met onze klantenservice (Team Happiness) en zij zullen u verder helpen.  

10. Herroepingsrecht

Herroepingsrecht: u heeft een herroepingsrecht voor een periode van veertien (14) dagen vanaf:

- de dag dat u uw eerste box heeft ontvangen (indien u een van de abonnementen heeft afgesloten), of

- de dag dat u het gekochte Product van onze Webshop heeft ontvangen, of

- de dag waarop u de cadeaukaart hebt betaald en zolang deze niet binnen deze herroepingstermijn is ingewisseld.

Om een dergelijk recht uit te oefenen, moet u Goodiebox per e-mail op de hoogte stellen via hello@goodiebox.nl door middel van een duidelijke verklaring (u kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht). Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het noodzakelijk dat u een dergelijke kennisgeving verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van opzeggen: Als het contract wordt geannuleerd, zal Goodiebox de betalingen met betrekking tot het gekochte Product onverwijld en uiterlijk binnen veertien (14) dagen vanaf de dag dat Goodiebox de kennisgeving van annulering heeft ontvangen terugbetalen (minus eventuele extra verzendkosten als gevolg van een andere leveringsmethode, d.w.z. een methode die duurder is dan die aangeboden door Goodiebox). Voor de terugbetaling gebruikt Goodiebox hetzelfde betaalmethode die is gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Aan een dergelijke terugbetaling zijn geen kosten verbonden.

Goodiebox mag wachten met terugbetalen totdat de goederen terugontvangen zijn of tot de klant een bewijs kan tonen dat de goederen zijn teruggezonden . In ieder geval moet u contact opnemen met onze klantenservice en u krijgt een retourlabel (of een ander beschikbaar middel) om de goederen onverwijld maar in ieder geval binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de dag van annulering terug te sturen. De member/klant kan er ook voor kiezen om zelf de kosten voor de retourzending te betalen. In dat geval, wanneer u geen retourlabel van ons hoeft te ontvangen, dient u alsnog hierover in te lichten zodat u en wij de retourzending kunnen volgen. Annuleringen worden nooit als geldig beschouwd als het product verloren gaat door een fout of miscommunicatie van uw kant. EINDE HERROEPINGSRECHT

Model herroepingsformulier (optioneel): als u besluit het contract te annuleren, kunt u dit formulier invullen en per e-mail terugsturen naar hello@goodiebox.nl.

Hierbij herroep(pen) ik/wij* de door mij/ons* gesloten overeenkomst voor:

De aankoop van de volgende goederen*:

Het verlenen van de volgende dienst*:

Besteld op*/ontvangen op*:

Naam consument(en):

Adres consument(en):

Handtekening consument(en) alleen bij opzegging op papier:

Datum:

* Streep door wat niet van toepassing is.

11. Retourbeleid

Als u op basis van uw herroepingsrecht een Product retourneert aan Goodiebox, krijgt u het betaalde bedrag voor dit Product onmiddellijk, of binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de datum waarop we het Product hebben ontvangen teruggestort. Zoals hierboven vermeld, kunt u ook de kosten voor de retourzending van het Product betalen.

Als u een Product om een andere geldige reden retourneert (bijvoorbeeld als u van mening bent dat het Product defect is), zullen wij het geretourneerde Product onderzoeken en u binnen een redelijke termijn (per e-mail of andere beschikbare methode) op de hoogte stellen over de details van uw terugbetaling. Onder normale omstandigheden zullen we zo snel mogelijk, in ieder geval binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de datum waarop we zijn geïnformeerd dat uw aankoop moet worden geannuleerd, het geld terugbetalen, inclusief alle verzendkosten en redelijke kosten die u hebt gemaakt om het product terug te sturen naar ons.

Om in aanmerking te komen voor dit retourbeleid en op restitutie, dient u in ieder geval contact op te nemen met ons Team Happiness via hello@goodiebox.nl en de aangegeven stappen volgen. Bij het niet volgen van het retourproces en wij de status van het geretourneerde product niet kunnen controleren, zal geen restitutie mogelijk zijn. Bovendien kunt u bij het tijdens de verzending verloren gaan van een artikel geen terugbetaling claimen indien u niet van tevoren duidelijk hebt kunnen aangeven dat het Product bij ons verloren is gegaan. Dit betekent dat een eventuele onterechte terugboeking kan worden gevolgd door een invorderingsactie, rechtstreeks van ons of via een incassobureau.

12. Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid, schadeloosstelling en overmacht

Blokkering memberaccount - in geval van niet-naleving van deze Voorwaarden, wanbetaling van een bestelling, onjuiste informatie bij het aanmaken van een account, of mogelijke schade in strijd met de belangen van Goodiebox, behouden wij ons het recht voor om de toegang tot de Website en de aangeboden diensten of, afhankelijk van de ernst van de overtreding, uw Abonnement en memberaccount op te zeggen en zullen er geen schadeclaims worden toegekend. We behouden ons ook het recht voor om af te zien van het aangaan van een overeenkomst met een persoon die de bovengenoemde voorschriften al eerder heeft overtreden.

Content van derden - Goodiebox is in haar hoedanigheid als derde niet aansprakelijk voor de content van de websites van haar partners, noch voor conflicten tussen members, klanten en websites van partners of merken van partners. Als onderdeel van het afrekenen van een abonnement dient u een memberaccount aan te maken en ons bepaalde informatie te verstrekken. Het is niet mogelijk om een bestelling af te ronden of u in te schrijven zonder een memberaccount aan te maken. Daarom raden we u aan om naast deze Voorwaarden ook ons privacybeleid zorgvuldig te lezen om volledig te begrijpen hoe we de informatie die we van en over u verzamelen, gebruiken en verwerken. De informatie die u verstrekt, dient te allen tijde waarheidsgetrouw te zijn.

Veiligheid en vertrouwelijkheid - u bent zelf verantwoordelijk voor het veilig opslaan van uw wachtwoord. Goodiebox kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebruik van of ongeautoriseerde toegang tot uw memberaccount, of enige andere inbreuk op de beveiliging. U stemt ermee in om Goodiebox onmiddellijk of zonder onnodige vertraging op de hoogte te stellen wanneer u ongeautoriseerde toegang tot of het gebruik van uw memberaccount hebt opgemerkt. Goodiebox kan uw toegang op elk moment met of zonder kennisgeving opschorten of beëindigen. Informatie die door u wordt gebruikt om in te loggen op uw memberaccount (zoals uw naam en wachtwoord), is persoonlijk en vertrouwelijk. Deze gegevens kunnen alleen worden gewijzigd op initiatief van de member of door Goodiebox, bijvoorbeeld als u uw wachtwoord bent vergeten. U blijft echter volledig verantwoordelijk voor het gebruik van uw toegangsgegevens en dient deze geheim te houden. Het doorsturen van de informatie kan op geen enkele manier aan Goodiebox worden toegeschreven, en Goodiebox kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door de openbaarmaking van uw persoonlijke en vertrouwelijke informatie en het gebruik van dergelijke informatie door derde(n).  

Beperking van aansprakelijkheid - voor zover bij wet maximaal toegestaan, zullen Goodiebox, haar moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of een van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, opvolgers, dochterondernemingen, leveranciers, partners, aangesloten bedrijven of derden die informatie op de Website verstrekken, in geen geval aansprakelijk zijn jegens elke gebruiker van deze Website (gebruiker, klant, member) of elk andere persoon of entiteit voor directe, specifieke, incidentele, gevolg- of voorbeeldschade (inclusief maar niet beperkt tot schade voor winstderving, verlies van gegevens of gebruiksverlies) welke voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de Website te gebruiken. Dit is ongeacht of deze schadeclaim is gebaseerd op een garantie, contract of nalatigheid, zelfs als Goodiebox op de hoogte is gesteld, of had moeten weten van, de mogelijkheid van dergelijke schade of verlies. Voor zover bij wet maximaal toegestaan, zal in geen geval de totale aansprakelijkheid van Goodiebox, dochterondernemingen, haar gelieerde ondernemingen of een van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, opvolgers, dochterondernemingen, leveranciers, partners, of enige andere derden die informatie verstrekken op de Website, voor enige directe schade hoger zijn dan het totale bedrag dat u aan [Goodiebox] hebt betaald in verband met de gebeurtenis die aanleiding geeft tot een dergelijke aansprakelijkheid gedurende de voorgaande twaalf maanden.

Vrijwaring - u stemt ermee in Goodiebox, haar moeder- en dochtermaatschappijen, divisies en gelieerde ondernemingen, als ook hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en gelieerde ondernemingen te vrijwaren, schadeloos te stellen en te verdedigen tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, en kosten ter verdediging, inclusief advocaatkosten, die op enigerlei wijze voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Website, uw schending van deze Voorwaarden, lasterlijke of inbreukmakende content die door u op de Website is geplaatst, of bij schending van enige wet of de rechten van een derde door u.

Overmacht - Goodiebox is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen uitvoeren of vertraging bij het nakomen van een lidmaatschapsverplichting veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze invloedsfeer ("Situatie van Overmacht"). Overmacht betekent elke handeling, gebeurtenis, omstandigheid of voorval, of een combinatie van dergelijke gebeurtenissen of omstandigheden (of de gevolgen daarvan) die onvoorzien en buiten de invloedsfeer zijn van Goodiebox en waardoor het voor Goodiebox onmogelijk is om alle of een deel van zijn verplichtingen onder deze Voorwaarden na te komen. Voorwaarde hierbij is dat Goodiebox alle stappen heeft genomen die redelijkerwijs van Goodiebox kunnen worden verwacht om te voorkomen dat een dergelijke handeling of gebeurtenis plaatsvindt (of de gevolgen daarvan). Situaties van Overmacht kunnen zijn, maar zijn niet beperkt tot, stakingen, uitsluitingen of andere professionele acties; brand, overstromingen, explosies, pandemieën; oorlogen of het aangaan van vijandelijkheden, eisen van overheidswege, onlusten of dreiging van terroristische aanslagen; het niet kunnen gebruiken van (diensten van) spoorwegen, schepen, vliegtuigen, auto's of ander openbaar of particulier vervoer; en het niet kunnen gebruiken van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken. Onze lidmaatschapsdiensten worden in een dergelijk geval opgeschort voor de duur van de situatie van Overmacht. Goodiebox zal alle redelijke inspanningen leveren om de situatie van Force Majeure te beëindigen of een oplossing te vinden waarmee we ondanks de situatie van Overmacht aan onze lidmaatschapsverplichtingen kunnen voldoen.

13. Diversen

Overdracht van rechten en verplichtingen – u mag uw rechten of verplichtingen die voortvloeien uit uw abonnement niet overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Rechtskeuze en geschillen - deze Voorwaarden en alle zaken met betrekking tot de Website zijn onderworpen en worden geïnterpreteerd in overeenstemming de Deense wetgeving.  Geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden en alle zaken met betrekking tot de Website zullen worden beslecht door de Deense burgerlijke rechtbanken

Alternatieve geschillenbeslechting - de Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Goodiebox neemt niet deel aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Bepalingen - indien een of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden ongeldig worden verklaard bij wet of vanwege een juridisch bindende rechterlijke uitspraak, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Fraudebescherming - als onderdeel van onze orderverwerkingsprocedures behouden we ons het recht voor om een bestelling te weigeren vanwege vermoedelijke frauduleuze, ongeautoriseerde of illegale activiteiten. Bij vermoeden van frauduleuze, ongeautoriseerde of illegale activiteiten kunnen we uw bestelling weigeren of contact met u opnemen om een dergelijke bestelling te bevestigen. We behouden ons ook het recht voor om accounts te annuleren of verzending naar bepaalde adressen te weigeren vanwege vermoedelijke frauduleuze, ongeautoriseerde of illegale activiteiten. We nemen deze maatregelen om zowel onze members en klanten als onszelf te beschermen tegen fraude en andere ongeoorloofde of illegale activiteiten. Bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor deze preventie van fraude zullen wij altijd handelen in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Verklaring van afstand/rechtsmiddelen - het onvermogen van Goodiebox om een van zijn rechten gedeeltelijk of volledig uit te oefenen, of de verklaring van afstand van een schending van deze Voorwaarden zal de daaropvolgende uitoefening van dergelijke rechten niet beletten of worden beschouwd als een verklaring van afstand van een volgende schending.

Disclaimer: geen professioneel advies - alle informatie die door ons wordt verstrekt met betrekking tot de producten die we aanbieden (zoals productbeschrijvingen of instructies) is alleen bedoeld als informatief. U kunt geen procedure starten of andere actie ondernemen op basis van de informatie op de Website. Daarnaast is het gebruik van onze Website niet bedoeld als vervanging voor professioneel advies. U dient alle productetiketten, bijsluiters en instructies en alle aanwijzingen en waarschuwingen van de fabrikant te lezen en strikt op te volgen en onafhankelijk professioneel advies in te winnen, mocht dat nodig zijn. Alle content die door derden wordt geleverd, inclusief alle materialen en verklaringen, meningen en recensies die door members zijn geplaatst worden beschouwd "voor wat ze zijn", en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening of het advies van Goodiebox. Goodiebox kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens u of derden voor de content of nauwkeurigheid van materiaal dat door derden wordt verstrekt. Goodiebox doet er alles aan om dergelijke content te controleren en monitoren. Goodiebox kan niet verklaren of garanderen dat de informatie over ingrediënten, allergenen en andere productinformatie op de Website juist of volledig is aangezien deze informatie wordt verstrekt door de productfabrikanten of leveranciers. Fabrikanten kunnen de samenstelling van hun producten ook tussendoor wijzigen. Daarom raden we u aan niet alleen te vertrouwen op de informatie zoals gepresenteerd op onze Website, maar ook dat u het productlabel raadpleegt of rechtstreeks contact opneemt met de fabrikant als u vragen heeft over een product of over eventuele allergenen of allergische reacties.