Refusionspolitik

Returnerings politik

Fortrydelsesret: Ret til tilbagekaldelse: Du har ret til at fortryde i fjorten (14) dage fra:

- den dag din første boks er blevet leveret (hvis du har tegnet et abonnement), eller

- den dag, hvor produktet du har købt i vores Webshop er blevet leveret, eller

- den dag, du har betalt for gavekortet, og så længe det ikke er blevet indløst inden for denne fortrydelsesperiode.

For at udøve en sådan ret skal du informere Goodiebox via e-mail på hello@goodiebox.dk ved hjælp af en klar erklæring (du kan bruge den vedlagte standardfortrydelsesformular, som ikke er obligatorisk). For at overholde fortrydelsesfristen er det nødvendigt, at du sender en sådan meddelelse inden udløbet af fortrydelsesfristen. 

Konsekvenser af en annullering: Goodiebox refunderer straks og senest inden for fjorten (14) dage fra den dag, hvor Goodiebox modtog meddelelsen om annullering, de betalinger, der vedrører det købte produkt (minus alle forsendelsesomkostninger, der gjaldt for Goodiebox – begge veje, når det er relevant), hvis kontrakten annulleres. Ved tilbagebetaling vil Goodiebox anvende samme betalingsmiddel som ved den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, og der vil ikke blive opkrævet gebyrer for en sådan tilbagebetaling. Ingen annullering vil blive betragtet som gyldig, hvis produktet er gået tabt på grund af manglende proces fra din side.

OPHØR AF FORTRYDELSESRETTEN

Hvis du ønsker at fortryde kan du gøre brug af denne skabelon (det er ikke et krav). Ønske om fortydelse skal sendes via e-mail til hello@goodiebox.dk 

Jeg/vi* tilbagekalder hermed den kontrakt, som jeg/vi* har indgået om:

Køb af følgende varer*:

Levering af følgende tjeneste*:

Bestilt den*/modtaget den*:

Navn på forbruger(e):

Forbrugerens/forbrugernes adresse:

Forbrugerens/forbrugernes underskrift, kun hvis opsigelsen er givet på papir:

Dato: 

*Gengiv venligst de tilfælde, hvor det ikke er relevant.


Bemærk venligst: Fortrydelsesretten gælder ikke for personlige ordrer (såsom f.eks. "Build-Your-Own-Box"). Enhver ordre kan ikke give anledning til nogen returnering eller tilbagebetaling (undtagen i tilfælde af et defekt produkt under betingelserne beskrevet nedenfor).


Returpolitik: Hvis du returnerer et produkt af en anden gyldig grund (f.eks. hvis du mener, at produktet er defekt), undersøger vi det returnerede produkt og giver dig besked (via e-mail eller andre tilgængelige midler) inden for en rimelig tidsperiode med oplysninger om din tilbagebetaling, medmindre udskiftning af produktet i stedet er mulig. 

For at få en erstatning eller få refunderet skal du absolut kontakte vores Team Happiness inden for 14 dage fra levering af produktet/produkterne på hello@goodiebox.dk, og følge de angivne trin. Refusion vil ikke være mulig, hvis du ikke har fulgt vores proces, og at vi ikke kan kontrollere status for det returnerede produkt. Hvis du ikke afhenter dit Produkt på leveringsadressen (som aftalt mellem os), vil du ikke kunne kræve nogen refusion, og det vil heller ikke blive betragtet som en opsigelse af dit Abonnement. Desuden vil du ikke kunne gøre krav på en forsvundet vare og opkræve betalingen tilbage på din bankkonto, hvis du ikke har hævdet, at produktet er gået tabt hos os før. Det betyder, at enhver uretfærdig tilbageførsel kan blive fulgt op af en inddrivelsessag, enten direkte fra os eller via et inkassobureau.