Återbetalningspolicy

Ångerrätt

Rätt till återkallelse: Du har rätt att återkalla i fjorton (14) dagar från:

- den dag då din första låda har levererats (om du har tecknat en prenumerationsplan), eller 

- den dag då den produkt som du har köpt från vår webbshop har levererats, eller

- den dag du har betalat för presentkortet och så länge det inte har lösts in inom denna ångerperiod.

För att utöva en sådan rätt måste du informera Goodiebox via e-post på hello@bygoodiebox.se med hjälp av en tydlig förklaring (du kan använda den bifogade modellen för avbeställningsblankett, vilket inte är obligatoriskt). För att kunna iaktta ångerfristen är det nödvändigt att du skickar ett sådant meddelande innan ångerfristen löper ut. 

Konsekvenser av uppsägning: Om avtalet hävs efter det att din första låda eller den köpta produkten har skickats, kommer Goodiebox att återbetala betalningarna avseende den första lådan eller den köpta produkten, ( med avdrag för eventuella tillämpliga fraktkostnader, eventuell returetikett om den betalats för den eller eventuella andra avgifter som är tillämpliga och som du informerades om vid tidpunkten för din betalning (t.ex. energiavgiften). Återbetalning skerminus eventuella och alla fraktkostnader som gällde för Goodiebox - i båda riktningarna när det är tillämpligt), utan dröjsmål och senast inom fjorton (14) dagar från den dag då Goodiebox mottog meddelandet om annullering och mottog den eller de varor som ska returneras. För återbetalningen kommer Goodiebox att använda samma betalningsmedel som användes för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits, och inga avgifter ska tillämpas för en sådan återbetalning. Ingen avbeställning kommer att anses vara giltig om produkten går förlorad på grund av bristande process från din sida.

UPPHÖRANDE AV ÅNGERRÄTTEN

Modell för ångerformulär (valfritt): Om du bestämmer dig för att häva avtalet kan du fylla i detta formulär och skicka tillbaka det via e-post till hello@bygoodiebox.se.

Jag återkallar härmed det avtal som ingåtts för köp av följande varor/ tillhandahållande av följande tjänst:

Beställd den:

Mottagen den:

Fullständigt namn:

Leveransadress:

Datum och underskrift:

Observera att ångerrätten inte gäller för personliga beställningar (t.ex. "Build-your-own-box"). En beställning kan inte ge upphov till någon retur eller återbetalning (utom i händelse av en defekt produkt på de villkor som beskrivs nedan).

Returpolicy 

Om du inte har rätt att utöva din ångerrätt, som beskrivs i avsnitt 10 ovan, har du inte rätt att returnera en prenumerationsboxen eller en produkt, utom om en av produkterna i din prenumerationsboxen eller om den produkt som du har beställt. Om du returnerar en produkt av en annan giltig anledning (t.ex. om du anser att produkten är skadad eller defekt. ), måste du i så fall kontakta vårt team Happiness inom 14 dagar efter leverans av prenumerationsboxen eller produkten/produkterna på hello@bygoodiebox.se, och följa de steg som anges i det här avsnittet. Skicka inte tillbaka någon vara om du inte uttryckligen har blivit ombedd att göra det. Beroende på omständigheterna kommer vi antingen att ersätta den skadade varan på egen bekostnad eller återbetala dig (efter Goodiebox' eget gottfinnande) undersöka den returnerade produkten och meddela dig (via e-post eller annat tillgängligt sätt), inom en rimlig tidsperiod, med detaljerna om din återbetalning, såvida det inte är möjligt att byta ut produkten i stället. För att få en ersättning eller få återbetalning ska du absolut kontakta vårt team Happiness inom 14 dagar från leverans av produkten/produkterna på hello@bygoodiebox.se och följa de steg som anges. Vi förbehåller oss rätten att lägga in ersättningsprodukten i nästa prenumerationsbox istället för att skicka den i ett separat paket. Ingen ersättning eller återbetalning kommer att vara möjlig om du inte följde vår process och inte kontaktade oss via e-post inom rätt tidsram. att vi inte kan kontrollera statusen för den returnerade produkten. 

Om du inte hämtar ut din prenumerationslåda eller din beställda produkt på den angivna leveransadressen (enligt överenskommelse mellan oss under din prenumeration eller när du gjorde din beställning) kommer du inte att kunna kräva någon återbetalning, och ett sådant beteende det kommer inte heller att betraktas som en uppsägning av din prenumeration. Detta innebär att om en prenumerationslåda eller en produkt returneras till vårt lager och du begär återbetalning i efterhand, har Goodiebox rätt att från det belopp som ska återbetalas dra av alla kostnader som är förknippade med den misslyckade leveransen (t.ex. fraktkostnader till leveransadressen och tillbaka till oss, utöver eventuella extra hanteringskostnader, upp till vad som motsvarar 7,5 euro). Vi rekommenderar starkt att du vid problem med din leverans eller om du stöter på problem med en specifik vara, omedelbart kontaktar oss. Dessutom har du inte rätt att kommer inte att kunna kräva en förlorad vara att debitera betalningen tillbaka till ditt bankkonto om du inte har hävdat att prenumerationslådan eller P-produkten har gått förlorad på grund av vårt misstag innanhandson vår ände innan. Detta innebär att aEn orättvis återbetalning kan följas av en åtgärd för återkrav, från oss direkt eller via ett inkassobolag (tillsammans med tillämplig tvistningsavgift).