Återbetalningspolicy

Ångerrätt: Du har ångerrätt i fjorton (14) dagar från:

- dagen då din första box har levererats (om du har prenumererat på en prenumerationsplan), eller

- dagen då produkten du köpt från vår Webshop har levererats, eller

- dagen du har betalat för presentkortet och så länge det inte lösts in inom denna ångerfrist.

För att utöva en sådan rättighet måste du informera Goodiebox via mejl på hello@bygoodiebox.se genom ett tydligt uttalande (du kan använda den bifogade avbokningsblanketten som inte är obligatorisk). För att följa ångerfristen är det nödvändigt att du skickar ett sådant meddelande innan ångerfristen löper ut. 

Konsekvenser av uppsägning: Om avtalet hävs kommer Goodiebox att återbetala betalningarna för den köpta produkten (minus alla fraktkostnader som gällde Goodiebox – åt båda hållen när tillämpligt), utan dröjsmål och senast inom fjorton (14) dagar från den dag då Goodiebox tog emot meddelandet om uppsägning. För återbetalningen kommer Goodiebox att använda samma betalningsmedel som användes för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits, och inga avgifter ska tillkomma för en sådan återbetalning. Ingen avbokning kommer att anses giltig om produkten går förlorad på grund av bristande process från din sida

ÅNGERRÄTTENS SLUT

Modell för uppsägningsformulär (valfritt): om du bestämmer dig för att säga upp avtalet kan du fylla i detta formulär och skicka tillbaka det via mejl på hello@bygoodiebox.se. 

Jag/vi* häver härmed det avtal som ingåtts av mig/oss* för:

Köp av följande varor*:

Tillhandahållande av följande tjänst*:

Beställd den*/mottagen den*:

Namn på konsument(er):

Adress till konsument(er):

Underskrift av konsument(er) endast om meddelandet ges på papper:

Datum: 

* Vänligen radera det som inte är tillämpligt.


Observera: ångerrätten gäller inte för personliga beställningar (som till exempel "Build-Your-Own-Box"). En beställning kan inte ge upphov till någon retur eller återbetalning (förutom i fallet med en defekt produkt under de villkor som beskrivs nedan).


Returpolicy: Om du returnerar en produkt av ett annat giltigt skäl (t.ex. om du anser att produkten är defekt), kommer vi att undersöka den returnerade produkten och meddela dig (via e-post eller annat tillgängligt sätt), inom en rimlig tidsperiod, med detaljerna för din återbetalning om inte utbyte av produkten är möjlig istället. För att få en ersättning eller få ersättning ska du absolut kontakta vårt Team Happiness inom 14 dagar från leverans av produkten/produkterna på hello@bygoodiebox.se och följa stegen som anges. Ingen återbetalning kommer att vara möjlig om du inte följt vår process och att vi inte kan kontrollera statusen för den returnerade produkten. Om du inte hämtar din Produkt på leveransadressen (enligt överenskommelse mellan oss), kommer du inte att kunna göra anspråk på någon återbetalning, och det kommer inte heller att betraktas som en uppsägning av ditt abonnemang. Dessutom kommer du inte att kunna göra anspråk på en förlorad vara för att debitera betalningen tillbaka till ditt bankkonto om du inte hävdat att produkten gått förlorad hos oss tidigare. Detta innebär att varje orättvis återbetalning kan följas av en återkravsåtgärd, från oss direkt eller via en inkassobyrå).