Algemene voorwaarden

Wie zijn wij: Wij zijn Goodiebox (samen met onze dochterondernemingen, moeder- of zusterbedrijven handelend onder de naam “Goodiebox” en hierin aangeduid als 'wij',  'ons', 'onze'). Afhankelijk van de locatie vanaf waar u onze website bezoekt zal uw overeenkomst met Goodiebox ApS zijn of met Goodiebox B.V.

Goodiebox B.V. is geregistreerd op het adres Korte Lijnbaanssteeg 1-4174, 1012 SL Amsterdam, Nederland, met nummer 70991480, en Goodiebox ApS is geregistreerd op het adres Artillerivej 86, 5e verdieping, 2300 Kopenhagen, Denemarken, CVR no. 34087288.

Wat zijn deze Algemene Voorwaarden: Afhankelijk van uw locatie komt u terecht op de verschillende sub domeinen van  onze website of webshop, allemaal beheerd door Goodiebox en aangeduid als onze 'Website' of 'Goodiebox-webshops'.  Deze Algemene Voorwaarden (hierna verkort tot 'Voorwaarden') zijn van toepassing op elke interactie die we hebben; als u  onze Website bezoekt en gebruikt, als u zich abonneert op een van onze diensten of wanneer u een product koopt  (tezamen genoemd onze 'Abonnementen' of 'Producten'). Deze Voorwaarden en eventueel toepasselijk privacybeleid,  aanvullende voorwaarden en/of updates zijn een integraal onderdeel van uw overeenkomst met Goodiebox.  

Neem even de tijd: Voordat u een bestelling plaatst, erkent u dat u deze Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee  akkoord gaat. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via hello@goodiebox.nl of telefonisch op nummer +31 20 201 81 33 of hello@mygoodiebox.be of telefonisch op nummer +32 3 648 02 55. Het is belangrijk dat u deze Voorwaarden begrijpt want ze zijn ook bedoeld om u  als consument te beschermen. Mocht u niet akkoord gaan met deze Voorwaarden, dan raden wij u af onze Website te  bezoeken of gebruiken, noch onze abonnementen of producten bestellen. 

Wijzigingen in de Voorwaarden: Wij behouden ons het recht voor om onze Voorwaarden aan te passen om eventuele  wijzigingen in onze abonnementen, producten en aanbiedingen weer te geven. Indien dit gebeurt, zullen we de update  rechtstreeks op onze Website plaatsen, tenzij het een materiële of significante wijziging betreft. In dat geval zullen wij u vooraf informeren en kunt u binnen veertien (14) dagen vanaf het moment dat wij u de melding hebben gestuurd per e mail bezwaar maken.  

 1. Totstandkoming overeenkomst en frequentie

U kunt een abonnement afsluiten of een product bestellen als u 18 jaar of ouder bent. Als geregistreerde gebruiker (een  "member") heeft u slechts recht op één account bij Goodiebox (u kunt wel meerdere abonnementen aan hetzelfde member account koppelen). Indien Goodiebox vermoedt dat u meer dan één account heeft, behouden wij ons het recht  voor dit nader te onderzoeken en, mocht dit zo zijn, u te schorsen als member. Zodra u een abonnement of een product  heeft besteld, bevestigen wij de transactie via een bevestigingsbericht gestuurd naar het door u opgegeven e-mailadres. De overeenkomst tussen u en ons komt daadwerkelijk tot stand nadat wij u de bevestigingsmail hebben gestuurd of wanneer  het product bij u is afgeleverd. De bevestiging van ontvangst van de bestelling die onmiddellijk op uw bestelling volgt,  houdt geen aanvaarding van het contract van ons in en de presentatie van producten is geen juridisch bindend aanbod,  maar een niet-bindende online catalogus. Door de bestelling te voltooien, plaatst u een bindende bestelling voor het  product of de producten die u wilt kopen. Het is de eigen verantwoordelijkheid van Goodiebox om naar eigen goeddunken  een overeenkomst met u aan te gaan. Alle beschrijvingen, afbeeldingen, referenties, kenmerken, content, specificaties en  prijs van producten die op de Website worden beschreven, kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving  worden gewijzigd (producten die beschikbaar zijn in de Goodiebox-webshops zijn onderhevig aan de voorraden en onze overeenkomsten met de merken waarmee we werken). Daarom impliceert of garandeert het opnemen van producten niet  dat deze producten te allen tijde beschikbaar zullen zijn. Op het moment dat u een abonnement begint door u in te  schrijven op onze website, reserveren wij voor u de op dat moment beschikbare Welcome Box. De reservering is drie (3) dagen geldig en als wij binnen die tijd geen betaling ontvangen, geven wij de reservering vrij en informeren wij u dat u een andere box kunt ontvangen zodra u de betaling heeft voltooid. Als de betaling binnen de genoemde termijn is gelukt,  sturen wij u de box uit de reservering toe. 

Afhankelijk van uw locatie kunnen we verschillende producten en diensten aanbieden. U moet er dus voor zorgen dat u op  het juiste sub domein van onze Website bent beland en het is niet toegestaan om via VPN of op een andere manier op een  andere linkpagina terecht te komen (als u bijvoorbeeld in Denemarken woont, mag u niet proberen een bestelling te  plaatsen vanaf onze Belgische webpagina. Indien zoiets plaatsvindt, kunnen we uw bestelling om logistieke redenen  annuleren, ook nadat u een bevestigingsmail heeft ontvangen). 

 1. Prijs en betaling

Met uitzondering van voor de hand liggende errors (niet beperkt tot typografische fouten) zijn de op de Website vermelde  prijzen inclusief BTW en te allen tijde van toepassing. Wij wijzen u erop dat in het geval van BTW-wijzigingen tussen het  moment waarop u uw bestelling hebt geplaatst en het moment waarop wij het Product leveren, inclusief de op  abonnementen gebaseerde producten, wij het BTW-tarief zullen aanpassen, tenzij u volledig hebt betaald voordat de  tariefwijziging van kracht werd. Eventuele extra kosten die van tijd tot tijd van toepassing kunnen zijn (zoals bijvoorbeeld  energiekosten of verzendkosten) worden aan uw winkelwagen toegevoegd voordat u tot betaling overgaat of zijn  anderszins beschikbaar via uw member account.

Wij zullen u informeren over vastgestelde wijzigingen van de abonnementsprijs. In dat geval heeft u veertien (14) dagen  vanaf het moment dat u de melding per e-mail ontvangt om bezwaar te maken. Uw bezwaar zou er dan toe leiden dat uw  Abonnement wordt beëindigd, tenzij u het volledige bedrag heeft betaald (bijvoorbeeld voor prepaid-abonnementen of  voor abonnementen voor een bepaalde periode eindigt het abonnement aan het einde van de vastgelegde periode).  Goodiebox kan niet verantwoordelijk worden gehouden als een member niet de juiste gegevens heeft verstrekt en  bijgevolg geen voorafgaande kennisgeving heeft ontvangen. Members zijn zelf verantwoordelijk voor het controleren van al  hun inbox-mappen en Goodiebox kan niet verantwoordelijk worden gehouden als de melding in de spam-map terecht komt.  

Hetzelfde geldt in geval van wijziging van eventuele extra kosten. Als de te betalen prijs wordt beïnvloed, wordt u daarvan  redelijkerwijs vooraf op de hoogte gesteld, zodat u bezwaar kunt maken en uw abonnement kunt opzeggen. Dit betekent  dat als je geen bezwaar hebt gemaakt nadat je naar behoren was geïnformeerd, Goodiebox het recht heeft om de nieuwe  of gewijzigde vergoeding aan te rekenen bovenop je volgende reguliere betaling tarief, en tot je besluit om je Abonnement  op te zeggen. Goodiebox is niet verantwoordelijk als u onjuiste contactgegevens hebt verstrekt, en er is geen terugbetaling  mogelijk. 

De Abonnementen bestaan doorgaans uit een periodieke vergoeding (de "Periodieke Betalingstermijn"), zoals bijvoorbeeld  een maandelijkse of driemaandelijkse vergoeding. Wanneer u zich abonneert, stemt u in met betaling van een dergelijke  periodieke vergoeding, totdat de overeenkomst wordt beëindigd, hetzij door u indien u uw Abonnement opzegt, hetzij door ons naar ons eigen goeddunken en tenzij u zich heeft geabonneerd op een aanbieding voor bepaalde tijd met  vooruitbetaling (indien beschikbaar). De eerste betaling is direct verschuldigd op het moment dat u het Abonnement  afsluit, en de daaropvolgende periodieke abonnementsgelden zijn verschuldigd volgens het door u gekozen periodieke  betalingsschema. Dit betekent dat u, afhankelijk van het moment waarop u zich abonneert en het type abonnement dat u  heeft gekozen, binnen de eerste twee maanden van uw Abonnement aaneengesloten betalingen kunt hebben. 

Bij het abonneren of het inwisselen van een cadeaubon, bent u verplicht om een betaalmethode te kiezen, en kan het zijn  dat u doorgestuurd wordt naar de webpagina van de aanbieder van de betaaldienst. Goodiebox is niet verantwoordelijk  voor de voorwaarden van deze derde partij providers, en je gaat ermee akkoord dat Goodiebox de kosten van je periodieke  betalingsschema in rekening brengt door gebruik te maken van deze gekozen betalingsmethode, zonder verdere  goedkeuring, tenzij en totdat je de door jou gekozen betalingsmethode direct via je ledenaccount wijzigt - niet later dan  één (1) dag voor de vastlegging datum. Het is u bekend dat, wanneer u kiest voor een internationale betaalkaart (zoals Visa  en/of Mastercard), het bedrag van uw Periodieke Betalingsregeling wordt gereserveerd op de datum van vastlegging en tot  aan de verzending van uw Abonnement of Product(en). U erkent en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor  het wijzigen van uw betalingsmethode tijdens de verbintenisperiode indien nodig (bv. in geval van vervaldatum van uw  betaalkaart of om een andere reden voor het niet vastleggen). Als uw betaling om welke reden dan ook niet succesvol is  verwerkt, behouden wij ons het recht voor om te proberen de betaling dagelijks opnieuw te innen of u rechtstreeks een  betalingslink te sturen. Indien uw betaling niet heeft plaatsgevonden binnen vijf (5) dagen na de reguliere vangstdatum,  behouden wij ons bovendien het recht om extra verzendkosten te factureren (momenteel EUR 2 of zoals gewijzigd in de  tussentijd in deze Voorwaarden) om de logistieke extra afhandeling te dekken. 

Opschorting wegens wanbetaling: indien we het bedrag dat u moet betalen na meerdere pogingen niet kunnen innen,  kunnen we besluiten de levering van het Product op te schorten totdat u het openstaande bedrag hebt betaald of de  overeenkomst met u beëindigt. Houd er rekening mee dat, onder deze Voorwaarden, elke opschorting wegens wanbetaling  of elke mislukking of vertraging bij het uitoefenen van onze rechten en rechtsmiddelen met betrekking tot uw niet-betaling  geen verklaring van afstand van onze rechten of rechtsmiddelen inhoudt en van de verdere uitoefening van een dergelijke  recht of enig ander recht of rechtsmiddel. Goodiebox behoudt zich het recht om verder onderzoek te doen en maatregelen  te nemen in geval een lid ten onrechte het bedrag van zijn abonnement of gekocht product terugvordert, zowel in geval (i) terwijl zij hun bestelling(en) in overeenstemming met deze voorwaarden hebben ontvangen en geen gebruik hebben  gemaakt van hun recht om de doos/het product (indien van toepassing) te herroepen of terug te sturen volgens het  retourbeleid, en (ii) indien zij de terugvordering optie hebben gebruikt als een middel om hun abonnement of gekocht  product te annuleren, of om gewoon terugbetaald te worden zonder geldige reden (bv. frauduleus gedrag). Goodiebox kan  een beroep doen op externe dienstverleners (d.w.z. incassobureaus) om alle onbetaalde en/of verschuldigde facturen terug  te vorderen, samen met eventuele geschillen kosten die Goodiebox ondersteunt als gevolg van een onrechtmatige  terugboeking/frauduleus gedrag (bijvoorbeeld EUR 7.50 per betwist geval, of zoals gewijzigd is in de tussentijd). Bovendien  kan het incassobureau zijn eigen juridische kosten onafhankelijk toevoegen. Het is daarom sterk aanbevolen dat u de  annuleringsvoorwaarden, het herroepingsrecht en het retourbeleid (zoals hieronder beschreven) controleert om te  voorkomen dat u in deze onaangename situatie terechtkomt, en altijd prioriteit geeft aan de dialoog met onze  klantenservice (Team Happiness) als u zich zorgen maakt over een betaling of levering. In het geval dat uw betaling correct  werd uitgevoerd, en u met succes werd geleverd, maar een externe gebeurtenis buiten onze controle plaatsvond  (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, als uw bank het bedrag terugboekt en uw rekening opnieuw crediteert), behouden wij  ons het recht voor om deze betaling opnieuw vast te leggen zonder u vooraf te hoeven informeren en zonder  tijdsbeperking, met uitzondering van toepasselijke wettelijke verjaring.

We kunnen betalingen met Goodiepoints aanbieden. Als dat het geval is, wordt het benodigde aantal Goodiepoints om een  Product te kopen op onze Website aangegeven, samen met alle benodigde informatie om dit betaalmiddel te gebruiken. De  waarde van de Goodiepoints samen kan niet worden beschouwd als een contant bedrag en kan niet worden ingewisseld  voor geld. Hoewel dit deel uitmaakt van een loyaliteitsprogramma voor leden, erkent u en gaat u ermee akkoord dat deze  betalingstransactie niet kan en zal worden beschouwd als een "niet-gratis elektronische service" en geen aanleiding zal  geven tot enige uitbetaling. 

Acties, aanbiedingen en kortingen kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegepast en niet worden gecombineerd  met bestaande kortingen of prijsacties. Goodiebox kan op elk moment en naar eigen goeddunken elke beschikbare  promotie op zijn website wijzigen en zal u in voorkomend geval informeren in geval van een specifieke voorwaarde waaraan  moet worden voldaan. Uw abonnementsprijs kan worden beïnvloed door een product-/abonnement combinatie die u  mogelijk heeft geactiveerd. Indien u dus uw Abonnementen Portfolio wijzigt en daardoor niet meer voldoet aan de  specifieke voorwaarden van een bepaalde actie, aanbieding of korting, behouden wij ons het recht voor om u een andere  maandprijs te berekenen. Als we u bijvoorbeeld een korting voor de Crush Box hebben aangeboden omdat u een member  was met een actief abonnement, kunnen we besluiten dat u het volledige bedrag voor de Crush Box moet betalen als u  besluit uw abonnement te pauzeren. We zullen altijd ons best doen om u voorafgaand aan de wijziging te informeren.  Bovendien geven eventuele betalingen met Goodiepoints geen recht op extra promoties of kortingsprijzen. 

 1. Leveringstijd

Bij aankoop van een enkel product op onze Goodiebox-webshops wordt de levertijd geschat op de Website of in uw  orderbevestiging. Bij het starten van een abonnement op een aanbieding wordt uw eerste box binnen vijf (5) werkdagen na  uw eerste betaaldatum verstuurd, tenzij anders gecommuniceerd op onze Website of in geval van restocking of andere  noodzakelijke logistieke handelingen (en hangende voorraden).  

Als u uw abonnement bent begonnen en de betaling is gelukt, maar u heeft het leveringsadres niet ingevuld, dan  reserveren wij de op dat moment beschikbare box veertien (14) dagen voor u. Als de betaling na deze termijn wordt  voltooid, kunnen wij niet garanderen dat u dezelfde box ontvangt. 

Houd er rekening mee dat we niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden als u ons verkeerde of onvolledige  verzendinformatie hebt gegeven, of als u uw bestelling niet hebt opgehaald op het afleveradres dat u hebt gekozen. U kunt  uw afleveradres niet wijzigen nadat de betaling van uw Abonnement door ons is ontvangen of totdat uw bestelde Product  is afgeleverd. In het geval van een mislukte levering als gevolg van een dergelijke wijziging en/of als we u de bestelling  opnieuw moeten sturen, behouden wij ons het recht voor om een extra redelijk bedrag in rekening te brengen ter  compensatie van eventuele extra logistieke kosten. We raden u aan om onmiddellijk contact op te nemen met onze  klantenservice (Team Happiness) mochten uw leveringsgegevens onjuist zijn, maar wij kunnen niet verantwoordelijk  worden gehouden voor late levering als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. De verantwoordelijkheid van  Goodiebox eindigt wanneer de bestelling is afgeleverd op het aangegeven adres; het is dan uw verantwoordelijkheid om  het op te halen. Indien er vertragingen buiten onze invloedsfeer plaatsvinden, zullen we zo snel mogelijk contact met u  opnemen om u te informeren en, indien deze vertraging langer zal voortduren (vanwege een externe situatie), behouden  wij ons het recht voor om uw bestelling te annuleren en zullen wij een eventuele betaling die u in dit verband hebt gedaan,  restitueren. Als een box tijdens uw abonnement uitverkocht is en daarom niet meer beschikbaar is, dan kunnen wij deze  vervangen door een andere box of ervoor kiezen niet te leveren. In het laatste geval zal uw betaling ook worden  gerestitueerd. 

 1. Goodiepoints

Goodiepoints kunnen aan u worden toegekend, naar ons eigen goeddunken, wanneer u een bepaalde transactie voltooit;  bijvoorbeeld het schrijven van een recensie of het uitnodigen van vrienden om zich te abonneren. Deze Goodiepoints  kunnen gebruikt worden voor een aantal dingen, waaronder het kopen van producten online. Goodiepoints worden  rechtstreeks bijgeschreven op uw account; ze zijn naamsgebonden, niet inwisselbaar voor geld, en geldig voor 12 maanden  waarna ze vervallen (wanneer sprake is van toepassing worden de Goodiepoints in de volgende volgorde teruggetrokken:  van de oudste naar de meest recente; in het geval van het vervallen van de oudste Goodiepoints, kan uw saldo  verminderen maar niet volledig worden geannuleerd als u Goodiepoints hebt verzameld in de afgelopen 12 maanden die  dus nog niet de vervaldatum hebben bereikt). Goodiebox behoudt het recht om haar Goodiepoints programma te wijzigen  of te annuleren op elk moment en naar eigen goeddunken, en zal u op voorhand verwittigen indien nodig geacht. Leden  moeten een actief abonnement hebben (d.w.z. recente facturen moeten met succes zijn betaald) om Goodiepoints te  ontvangen, en in geval van uitschrijving vervallen alle Goodiepoints (indien aanwezig). 

 1. Happy Invite

De Happy Invite link is een persoonlijke link die members kunnen sturen om Goodiebox te introduceren bij hun familie,  vrienden, kennissen, collega's, of anderen. Met andere woorden, hiermee kunnen members kortingscodes delen met hun 

netwerk via hun eigen communicatiekanalen om nieuwe members aan te trekken in ruil voor enkele voordelen zoals het  ontvangen van Goodiepoints. De Happy Invite mag in geen geval worden gebruikt voor commerciële doeleinden en/of in  een andere context dan oorspronkelijk bedoeld door Goodiebox. Het is daarom niet toegestaan om de merknaam  “Goodiebox'' in URL-combinaties te gebruiken om bezoekers aan te trekken die zich aanmelden met de bovenstaande  Goodiebox kortingscode. Wanneer de Happy Invite link wordt gebruikt om een nieuw abonnement te activeren, kan de  actieve member die een dergelijke link heeft verzonden Goodiepoints of andere aangekondigde voordelen ontvangen,  terwijl de nieuwe member een promotie ontvangt. Goodiebox behoudt zich het recht voor om elk member te beperken tot  12 succesvolle uitnodigingen voor de Happy Invite-promotie. Goodiebox behoudt zich ook het recht voor om dit maximale  aantal succesvolle uitnodigingen op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen (en is daarom niet gebonden aan  deze Voorwaarden). Nadat de vastgestelde limiet is bereikt, kan de member nog steeds Goodiebox introduceren bij familie,  vrienden, kennissen, collega's en anderen zonder dat dit recht geeft op extra Goodiepoints en/of andere aangekondigde  voordelen (de nieuwe member, daarentegen, ontvangt wel de toepasselijke promotie). Elke vorm van vermeende  manipulatie van dit systeem (zoals bijvoorbeeld door gebruik te maken van een vervalst IP-adres, een vervalste identiteit of  een geautomatiseerd systeem) zal leiden tot intrekking van de toegekende Goodiepoints en/of andere aangekondigde  voordelen en beëindiging van het account van de betreffende member. Happy Invite-acties, links en kortingscodes mogen  slechts één keer per fysieke persoon worden gebruikt (en niet één keer per aangemaakt account). Goodiebox behoudt zich  het recht voor om de Goodiepoints en/of andere aangekondigde voordelen die ten onrechte zijn verkregen in te trekken  (bijvoorbeeld in het geval dezelfde persoon verschillende links en/of kortingscodes heeft gebruikt door meerdere accounts  aan te maken), onverminderd haar recht om compensatie te vorderen voor enige directe, speciale, incidentele schade,  gevolgschade of voorbeeld schade (inclusief maar niet beperkt tot schade voor winstderving) die voortvloeit uit het  misbruik van Happy Invites of andere toepasselijke loyaliteitsprogramma's. Goodiebox behoudt zich bovendien het recht  voor om een account of een transactie te blokkeren en de identiteit te controleren van de persoon die het vermeende  gedrag heeft vertoond buiten het beoogde gebruik zoals hier beschreven in de Voorwaarden. Als u van mening bent dat  Goodiebox een fout heeft gemaakt door uw account of transactie te blokkeren, neem dan onmiddellijk contact met ons op  en wij zullen uw account met u controleren.  

 1. Goodiebox webshops

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Producten die beschikbaar zijn in de Goodiebox webshops. Alle  beschrijvingen, afbeeldingen, referenties, kenmerken, content, specificaties, producten en prijzen van Producten  beschreven op de Website en, in het bijzonder, in de Goodiebox webshops, kunnen op elk moment en zonder voorafgaande  kennisgeving worden gewijzigd (producten beschikbaar in de Goodiebox webshops zijn onderhevig aan voorraden en onze  afspraken met de merken waarmee we werken). Daarom impliceert of garandeert het opnemen van producten niet dat  deze producten te allen tijde beschikbaar zullen zijn. De producten in de Goodiebox webshops kunnen zowel een 'gewone'  prijs als een 'memberprijs' laten zien. De member prijs geldt voor members met een actief Abonnement. Limited Editions  hebben een beperkte voorraad en zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt; Goodiebox kan niet aansprakelijk worden  gesteld indien de Limited Editions niet meer verkrijgbaar zijn en levering daardoor onmogelijk. Daarom behoudt Goodiebox  zich het recht voor om het aantal producten dat door een lid wordt gekocht te beperken (niet beperkt tot Limited Editions  maar geen beschikbare producten). 

 1. Ruil-community en online platforms

Goodiebox bezit en/of beheert soms social media pagina's, zoals op Facebook met de Community-uitwisseling groepen (de  "Goodiebox Exchange Community"-pagina's), Instagram, YouTube of Tiktok. Goodiebox behoudt zich het recht voor om  berichten die in strijd zijn met gepubliceerde richtlijnen te weigeren en bij ongepast gedrag gebruikers te verwijderen en/of  te blokkeren. Elke activiteit buiten onze webpagina, met name via de Goodiebox Exchange Community Facebook-pagina is  geheel op eigen risico van de member en wij zijn niet aansprakelijk voor acties en/of uitwisselingen die plaatsvinden op  deze pagina's. Verder raden we iedereen aan om de gebruiksvoorwaarden van elk specifiek online platform te lezen  voordat u die gaat gebruiken. Hoewel Goodiebox niet verplicht is de geplaatste content te controleren, kan het dit wel van  tijd tot tijd doen. We behouden ons dus het recht voor om content naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook te  verwijderen. Goodiebox kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor enige content of materiaal van derden,  inclusief maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in content, of verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen  door van het gebruik van dergelijke content. Goodiebox onderschrijft, ondersteunt, vertegenwoordigt of garandeert niet de  volledigheid, juistheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van dergelijke content, en onderschrijft evenmin daarin  uitgedrukte meningen. We verbieden specifiek het plaatsen van content die de auteursrechten en/of andere intellectuele  eigendomsrechten (inclusief privacy- en publiciteitsrechten) van een persoon of entiteit schendt of inbreuk daarop maakt.  Daarnaast verbieden we specifiek de systematische gedeeltelijke/volledige doorverkoop van bestelde Producten (of dozen  die als onderdeel van een Abonnement zijn ontvangen) voor commerciële doeleinden. De Goodiebox Exchange  Community-pagina's kunnen niet worden gekoppeld aan een online winkelplatform dat door leden wordt gebruikt voor het  systematisch doorverkopen van producten of dozen, en Goodiebox voorkomt dat leden zich abonneren op een aanbieding  met de bedoeling er winst mee te maken. Goodiebox behoudt zich het recht voor om het Abonnement te controleren en  op te zeggen bij vermoeden van dergelijk gedrag, en verdere schadevergoeding te eisen.

 1. Gebruik van onze Website

Als gebruiker gaat u ermee akkoord dat alle content, materialen, tekst, afbeeldingen, video's, grafische afbeeldingen,  handelsmerken, logo's, muziek, software, het ontwerp van de Producten en alle andere elementen die beschikbaar zijn op  de Website of aan u geleverd het eigendom zijn van Goodiebox of haar licentiegevers, gelieerde ondernemingen, partners  en worden beschermd door auteursrechten en handelsmerkrechten en/of andere (intellectuele) eigendomsrechten en  wetten. U erkent daarom en stemt ermee in de Website uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik te  gebruiken. Dit betekent dat u erkent en ermee instemt geen content of materiaal op de Website te verkopen, in licentie te  geven, te distribueren, te kopiëren, te reproduceren, over te dragen, te publiceren, aan te passen, te bewerken, te wijzigen  of er afgeleide werken van te maken. Goodiebox verleent u een persoonlijke, beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve  licentie voor toegang tot en gebruik van de Website. Goodiebox behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en  zonder verdere kennisgeving, de producten en diensten die beschikbaar zijn op de Website te herzien en om enig aspect  van de Website te wijzigen, op te schorten of stop te zetten. Goodiebox is hiervoor niet aansprakelijk jegens u of derden, en  kan ook het gebruik van de Website of uw toegang daartoe (gedeeltelijk of volledig) beperken zonder kennisgeving of  boete. U bent zelf verantwoordelijk voor de content die u uploadt of plaatst op deze Website. 

Goodiebox waardeert uw betrokkenheid. Uw beoordelingen helpen ons onze Producten en Diensten te verbeteren en ook  daarmee uw ervaring als klant of member. Houd bij het geven van beoordelingen alstublieft rekening met het volgende:  - u verleent Goodiebox een eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie om de  gehele of een deel van dergelijke content te gebruiken, kopiëren, distribueren, openbaar te maken, te wijzigen, te  gebruiken voor afgeleide werken en in sublicentie te geven. U verklaart, garandeert en verbindt zich ertoe dat al het  materiaal dat u verstrekt niets bevat (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, muziek of video's) waarop u  niet het volledige recht hebt om ons de licentie te verlenen zoals hierboven gespecificeerd;  

- verder verklaart, garandeert en verbindt u zich ertoe dat alle content die u verstrekt geen lasterlijk of anderszins  onwettig, beledigend of obsceen materiaal zal bevatten. Goodiebox heeft het recht om alle door u ingediende content  te gebruiken zonder verplichtingen op het gebied van vertrouwelijkheid, toekenning of vergoeding aan u;  

- alle beoordelingen zijn onderworpen aan deze Voorwaarden en aan het Privacy beleid met betrekking tot de  verwerking van uw persoonlijke gegevens voor dit doel.  

Online media content: hierop gelden dezelfde bepalingen als hierboven aangaande uw opmerkingen en reacties op onze  sociale mediaplatforms en community pagina’s, evenals voor content waarin u ons tagt (bijvoorbeeld als u ons identificeert  op een online mediabericht). Wanneer u ons bepaalde content op onze verschillende pagina's verstrekt of ons identificeert  op bepaalde content, verleent u ons en onze gerelateerde bedrijven, agenten, licentiehouders, sub licentiehouders,  contractanten, opvolgers, wettelijke vertegenwoordigers, rechtverkrijgenden en externe dienstverleners, hun respectieve  Retail partners, marketing- of pr-bureaus en andere gelieerde ondernemingen (samen aangeduid als de "Gelicentieerde  Partijen") een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, royalty vrije en niet-exclusieve licentie voor het gebruiken,  kopiëren, distribueren, openbaar weergeven, wijzigen, afgeleide werken te creëren en dergelijke materialen of enig deel  van dergelijk materiaal in sublicentie te geven, op elke manier die naar eigen goeddunken van de Gelicentieerde Partijen  wordt bepaald. Dit geldt ook voor, en is niet beperkt tot, webpagina's en sociale media pagina's die worden beheerd door  de Gelicentieerde Partijen, in promotionele e-mails en advertenties, als ook in alle andere marketing-, promotie- en  reclame-initiatieven en mediavormen die nu of later bekend zijn, zonder enige verplichting jegens u. Daarnaast hebben we,  onder voorbehoud van ons Privacy beleid, mogelijk het recht om uw gebruikersnaam, afbeelding indien beschikbaar,  geolocatie (landniveau) en andere beschikbare informatie te gebruiken.  

Goodiebox verbiedt iedereen ongepaste content te publiceren en verhindert het toevoegen van een recensie, opmerking of  content hetzij via het member account of op haar online platforms. Dergelijke content kan bestaan uit: 
- laster, beledigingen, intimidatie, stalking, bedreigende content, of content die op een andere manier het wettelijk recht  (zoals rechten op privacy en publiciteit) van anderen schendt;  
- obsceniteiten, discriminerend taalgebruik of andere taal die niet geschikt is voor een openbaar forum; 
- advertenties, 'spam'-content of verwijzingen naar andere producten, aanbiedingen of websites; 
- e-mailadressen, URL's, telefoonnummers, e-mailadressen of andere soorten contactgegevens van anderen of van uzelf; 
- overmatig kritische of hatelijke opmerkingen over andere content die op de pagina is geplaatst of de auteurs ervan; 
- bestanden die software of ander materiaal bevatten dat wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten (of
door rechten op privacy en publiciteit), tenzij u eigenaar bent van dergelijke rechten of deze beheert, ofwel  uitdrukkelijk alle benodigde toestemmingen hebt gekregen om dit te doen; of, 
- bestanden of content die virussen, corrupte bestanden of andere soortgelijke software of programma's die de werking  van een ander apparaat kunnen beschadigen.  

 1. Beëindiging en automatische verlenging van uw Goodiebox-abonnement

Als u uw abonnement opzegt, verliest u uw Goodiepoints en de toegang tot de Member Universe. Ook de geschiedenis van  de door u ontvangen producten gaat verloren. Dus, als u uw abonnement opnieuw activeert na een eerdere opzegging,  kunt u een product ontvangen dat u eerder in uw box had.

Abonnementsbox zonder minimale verbintenis  

Wanneer u zich abonneert zonder minimale verbintenis brengen we u een eerste betaling en vervolgens een terugkerende  betaling in rekening tegen het overeengekomen abonnementstarief en volgens het vastgestelde betalingsschema.  Automatische verlenging: dit type abonnement loopt door totdat u of wij besluiten het abonnement op te zeggen. Dit kan  op elk moment en zonder enige reden (volgens de voorwaarde die hieronder verder wordt uitgelegd). Indien u het  abonnement ten minste één (1) dag voor de betaaldatum volgens het reguliere betalingsschema opzegt, betaalt u niet voor  de volgende box en eindigt uw abonnement onmiddellijk. 

Abonnementsbox met minimale verbintenis  

Afhankelijk van de beschikbare aanbiedingen, kunt u abonnementen kopen met een minimale verbintenisperiode,  bijvoorbeeld voor 3, 6 of 12 maanden. In deze gevallen begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat een dergelijk abonnement  een initiële en terugkerende betaling heeft, en bent u verantwoordelijk voor alle terugkerende betalingen tot het moment  dat de overeenkomst tussen ons eindigt (nadat de verbintenisperiode voorbij is en als u de opzegging heeft doorgegeven  voordat deze wordt vernieuwd). Automatische verlenging: aan het einde van de verbintenisperiode wordt uw abonnement  automatisch verlengd voor dezelfde periode, tenzij u het vooraf heeft opgezegd (op elk moment tijdens uw abonnement en  ten minste veertien (14) dagen voor het einde van de verbintenisperiode). Het opzeggen van de automatische verlenging  heeft uiteraard geen invloed heeft op het huidige abonnement dat actief blijft tot het einde van de termijn.  

Cadeaubonnen abonnement 

We kunnen cadeaubonnen aanbieden die besteed kunnen worden aan een bepaald aantal dozen of om een product tegen  een bepaalde waarde te bestellen (afhankelijk van de beschikbare aanbiedingen). Eenmaal ingewisseld, wordt de  cadeaubon volledig gebruikt en is er geen mogelijkheid om dit type abonnement te pauzeren en te hervatten.  Automatische verlenging: cadeaubonnen worden vooraf betaald en na hun vervaldatum worden ze automatisch verlengd.  De persoon die de kaart heeft ontvangen, dient een member account aan te maken om de gegevens van de cadeaukaart in  te voeren en in te wisselen. Tijdens het aanmaken van een account kan er om een betaalmethode worden gevraagd. Indien  de nieuwe member die de kaart wisselt het abonnement niet wil verlengen, dan kan het uiteraard op elk moment tijdens  de abonnementsperiode opgezegd worden tot uiterlijk veertien (14) dagen ervoor het einde van de termijn. Cadeaubonnen  zijn twee (2) jaar geldig vanaf de aankoopdatum en elke niet-ingewisselde cadeaukaart na een dergelijke periode wordt  automatisch geannuleerd. 

Alleen digitaal abonnement 

We kunnen alleen digitale abonnementen aanbieden om met name toegang te krijgen tot onze digitale inhoud via het  ledenuniversum (aanbiedingen die van tijd tot tijd variëren, bijvoorbeeld mindfulness- of yogasessies, blog, enz.), de  ledenprijzen op onze webshop krijgen, en op elk moment kunnen upgraden om fysieke dozen te ontvangen (afhankelijk van  de beschikbare aanbiedingen). Er is geen minimumverplichting voor het alleen-digitale abonnement en we brengen u een  eerste betaling in rekening zodra u zich abonneert, en vervolgens een terugkerende betaling tegen het overeengekomen  abonnementstarief en de overeengekomen voorwaarden. Automatische verlenging: dit type abonnement loopt door totdat  jij of wij besluiten het te annuleren, op elk moment en zonder enige reden. In het geval dat u zich uitschrijft voor de alleen digitale aanbieding en als u niet upgradet naar een andere beschikbare aanbieding, zullen we stoppen met het in rekening  brengen van de volgende factureerbare periode en verliest u uw toegang tot onze digitale inhoud en tot andere voordelen  (en je Goodiepoints, als je die hebt, worden geannuleerd). 

In plaats daarvan het abonnement pauzeren 

Wanneer u uw abonnement opzegt en geen abonnement meer hebt dat aan uw member account is gekoppeld, komen al  uw uitstaande Goodiepoints (indien van toepassing) te vervallen. Dit geldt ook voor de mogelijkheid om gebruik te maken  van de voordelen zoals, maar niet beperkt tot, kortingen en promoties (zoals maandelijks sparen tot 70% korting op  schoonheidsproducten, eerder toegang tot de Limited Editions, toegang tot de Crush Box voor een member prijs, enz.)  Members kunnen op elk moment een abonnementbox zonder minimum verbintenis pauzeren voor een periode van 1 of 2  maanden. In dat geval worden er geen betalingen in rekening gebracht die anders tijdens deze periode verschuldigd zouden  zijn en ontvangt u geen boxen die anders op deze betalingen zouden volgen. Uw abonnement wordt automatisch hervat na  deze periode van 1 of 2 maanden. Een pauzering verandert niets aan de datums van het betalingsschema volgens welke de  betalingen zijn verschuldigd.  

ANNULERINGSBELEID 

Rechtstreeks via uw account: Je kunt een abonnement annuleren of pauzeren via de link die beschikbaar is in je  ledenaccount. 

Per e-mail: u kunt ook een e-mail sturen naar hello@goodiebox.nl of hello@mygoodiebox.be waarna wij u de stappen sturen om zelf te annuleren,  tenzij u expliciet aan Team Happiness vraagt om het voor u te doen. In het laatste geval moet uw verzoek duidelijk en  ondubbelzinnig zijn, bijvoorbeeld "Kunt u het abonnement voor mij opzeggen?" Team Happiness zal uw verzoek dan binnen  vijf (5) werkdagen verwerken. Het is wel belangrijk om het betalingsschema in de gaten te houden, want als dit overlapt  met uw opzegging, kunt u alsnog voor de volgende box moeten betalen. Daarom adviseren we altijd om de link op uw  account tenminste één (1) dag voor de geplande betaling datum te gebruiken of Team Happiness ruim van te voren te  contacteren. 

Enkel de bovenstaande kanalen worden geaccepteerd als media voor opzegging.  

PROBEERT U ALSTUBLIEFT NIET op te zeggen per post - hoewel we altijd ons best zullen doen om u tegemoet te komen, is  het belangrijk om te weten dat we geen opzeggingen per post accepteren, en het is uw verantwoordelijkheid om ons  beëindiging beleid te volgen. LET OP: het is belangrijk om te beseffen dat, ook wanneer Goodiebox ermee instemt om  annuleringsverzoeken van externe dienstverleners namens members en met wie Goodiebox geen partnerschapsrelatie  heeft (alleen omdat het handiger is voor de members) naar eigen goeddunken te behandelen, dan ook moeten dergelijke  externe providers voldoen aan deze Voorwaarden, en met name dit artikel Annuleringsbeleid. Om die reden wordt een  opzegging die per post is ingediend niet in behandeling genomen en Goodiebox behoudt zich het recht voor om een bewijs  van volmacht aan een dergelijke derde te vragen om ervoor te zorgen dat de opzegging daadwerkelijk door de member  echt door de member wordt aangevraagd. Goodiebox kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een misverstand tussen  de member en de externe dienstverlener en pleit er daarom voor dat members bij voorkeur de annulerings link gebruiken  of rechtstreeks naar onze klantenservice (Team Happiness) e-mailen. Hetzelfde geldt voor een opzegging aangevraagd door  een derde persoon namens de member. Goodiebox beëindigt het abonnement onmiddellijk op verzoek van een ouder van  een kind dat jonger is dan 18 jaar, van de eigenaar van de bankrekening waarvan de periodieke betaling is afgeschreven  volgens het reguliere betaalschema, of van een aangestelde beheerder. Mocht u in een andere categorie vallen, neem dan  contact op met onze klantenservice (Team Happiness) en zij zullen u verder helpen.  

 1. Herroepingsrecht

Herroepingsrecht: u heeft een herroepingsrecht voor een periode van veertien (14) dagen vanaf: - de dag dat uw eerste box is afgeleverd ((indien u een van de abonnementen heeft afgesloten), of - de dag dat het Product dat u in onze Webshop hebt gekocht is afgeleverd, of 

- de dag waarop u de cadeaukaart hebt betaald en zolang deze niet binnen deze herroepingstermijn is ingewisseld. Om een dergelijk recht uit te oefenen, moet u Goodiebox per e-mail op de hoogte stellen via hello@goodiebox.nl of hello@mygoodiebox.be door middel van een duidelijke verklaring (u kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit  is niet verplicht). Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het noodzakelijk dat u een dergelijke kennisgeving verzendt  vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.  

Gevolgen van opzegge: Als het contract wordt geannuleerd nadat uw eerste doos of het aangekochte product is verzonden,  zal Goodiebox de betalingen met betrekking tot de eerste doos of het aangekochte product terugbetalen, (met aftrek van  de toepasselijke verzendkosten, het eventuele retourlabel indien daarvoor betaald werd of andere kosten die van  toepassing zijn en waarover u bij uw betaling werd geïnformeerd (bijvoorbeeld de energiekosten). De terugbetaling gebeurt  met aftrek van alle verzendingskosten die Goodiebox aanrekent - in beide richtingen indien van toepassing), onverwijld en  uiterlijk binnen veertien (14) dagen vanaf de dag dat Goodiebox de kennisgeving van de annulering heeft ontvangen en het  (de) terug te sturen artikel(en) heeft ontvangen. Voor de terugbetaling gebruikt Goodiebox hetzelfde betaalmiddel als voor  de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, en voor een dergelijke terugbetaling worden  geen kosten in rekening gebracht. Geen enkele annulering is geldig als het product verloren gaat door een gebrek aan  proces van uw kant. 

EINDE HERROEPINGSRECHT 

Model herroepingsformulier (optioneel): als u besluit het contract te annuleren, kunt u dit formulier invullen en per e-mail  terugsturen naar hello@goodiebox.nl 

Hierbij herroep(pen) ik de door mij gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen/ het  verlenen van de volgende dienst: 

Besteld op: 

Ontvangen op: 

Naam: 

Adres: 

Datum - Handtekening  

Wees voorzichtig: het herroepingsrecht is niet van toepassing op gepersonaliseerde bestellingen (zoals bijvoorbeeld "Build Your-Own-Box"). Niet elke bestelling kan aanleiding geven tot retournering of terugbetaling (behalve in het geval van een  defect Product onder de hieronder beschreven voorwaarden). 

 1. Retourbeleid

Tenzij u uw herroepingsrecht kunt uitoefenen, zoals beschreven in bovenstaand artikel 10, hebt u niet het recht om een  Abonnement Doos of een Product te retourneren, behalve als een van de producten in uw Abonnements Doos of als het  Product dat u hebt besteld is beschadigd. In dit geval moet u absoluut binnen 14 dagen na levering van de Abonnements  Box of Product(en) contact opnemen met ons Team Happiness op hello@goodiebox.nl, en de stappen volgen zoals  aangegeven in dit gedeelte. Stuur geen enkel artikel terug, tenzij u daar uitdrukkelijk om bent verzocht. Afhankelijk van de  omstandigheden, zullen we ofwel het beschadigde artikel op onze kosten vervangen of u terugbetalen (naar eigen 

goeddunken van Goodiebox). Wij behouden ons het recht voor het vervangende product in de volgende Abonnements  Doos te voegen in plaats van het in een apart pakket te versturen. Er is geen vervanging of terugbetaling mogelijk als u onze  procedure niet hebt gevolgd en niet binnen de juiste termijn per e-mail contact met ons hebt opgenomen.  Indien u uw Abonnement Box of uw bestelde Product niet afhaalt op het opgegeven afleveradres (tijdens uw Abonnement  of toen u uw bestelling plaatste), kunt u geen aanspraak maken op restitutie, en een dergelijk gedrag wordt ook niet  beschouwd als een annulering van uw Abonnement. Dit betekent dat als een Abonnement Doos of een product wordt  teruggestuurd naar ons magazijn, en dat u een latere terugbetaling vordert, Goodiebox zal het recht hebben om van het  terug te betalen bedrag alle kosten in verband met deze mislukte levering (zoals verzendkosten naar het afleveradres en  terug naar ons, naast eventuele extra behandelingskosten, tot EUR 7,5). Wij raden u ten zeerste aan om in geval van een  probleem met uw levering of indien u problemen ondervindt met een bepaald artikel, onmiddellijk contact met ons op te  nemen. Verder heeft u niet het recht om een verloren artikel te claimen om de betaling terug te boeken op uw  bankrekening als u niet eerder claimde dat de Abonnements Doos of het Product door onze fout verloren is gegaan. Dit  betekent dat een eventuele onterechte terugboeking kan worden gevolgd door een terugvorderingsactie, van ons  rechtstreeks of via een incassobureau (samen met de toepasselijke geschilkosten). 

 1. Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid, schadeloosstelling en overmacht

Blokkering member account - in geval van niet-naleving van deze Voorwaarden, wanbetaling van een bestelling, onjuiste  informatie bij het aanmaken van een account, of mogelijke schade in strijd met de belangen van Goodiebox, behouden wij  ons het recht voor om de toegang tot de Website en de aangeboden diensten of, afhankelijk van de ernst van de  overtreding, uw Abonnement en member account op te zeggen en zullen er geen schadeclaims worden toegekend. We  behouden ons ook het recht voor om af te zien van het aangaan van een overeenkomst met een persoon die de  bovengenoemde voorschriften al eerder heeft overtreden. 

Content van derden - Goodiebox is in haar hoedanigheid als derde niet aansprakelijk voor de content van de websites van  haar partners, noch voor conflicten tussen members, klanten en websites van partners of merken van partners. Als  onderdeel van het afrekenen van een abonnement dient u een member account aan te maken en ons bepaalde informatie  te verstrekken. Het is niet mogelijk om een bestelling af te ronden of u in te schrijven zonder een member account aan te  maken. Daarom raden we u aan om naast deze Voorwaarden ook ons privacybeleid zorgvuldig te lezen om volledig te  begrijpen hoe we de informatie die we van en over u verzamelen, gebruiken en verwerken. De informatie die u verstrekt,  dient te allen tijde waarheidsgetrouw te zijn.  

Veiligheid en vertrouwelijkheid - u bent zelf verantwoordelijk voor het veilig opslaan van uw wachtwoord. Goodiebox kan  niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebruik van of ongeautoriseerde toegang tot uw member account, of enige  andere inbreuk op de beveiliging. U stemt ermee in om Goodiebox onmiddellijk of zonder onnodige vertraging op de  hoogte te stellen wanneer u ongeautoriseerde toegang tot of het gebruik van uw member account hebt opgemerkt.  Goodiebox kan uw toegang op elk moment met of zonder kennisgeving opschorten of beëindigen. Informatie die door u  wordt gebruikt om in te loggen op uw member account (zoals uw naam en wachtwoord), is persoonlijk en vertrouwelijk.  Deze gegevens kunnen alleen worden gewijzigd op initiatief van de member of door Goodiebox, bijvoorbeeld als u uw  wachtwoord bent vergeten. U blijft echter volledig verantwoordelijk voor het gebruik van uw toegangsgegevens en dient  deze geheim te houden. Het doorsturen van de informatie kan op geen enkele manier aan Goodiebox worden  toegeschreven, en Goodiebox kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door de  openbaarmaking van uw persoonlijke en vertrouwelijke informatie en het gebruik van dergelijke informatie door derden.  

Beperking van aansprakelijkheid - voor zover bij wet maximaal toegestaan, zullen Goodiebox, haar moedermaatschappij,  dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of een van hun respectievelijke functionarissen, directeuren,  werknemers, agenten, opvolgers, dochterondernemingen, leveranciers, partners, aangesloten bedrijven of derden die  informatie op de Website verstrekken, in geen geval aansprakelijk zijn jegens elke gebruiker van deze Website (gebruiker,  klant, member) of elk andere persoon of entiteit voor directe, specifieke, incidentele, gevolg- of voorbeeld schade (inclusief  maar niet beperkt tot schade voor winstderving, verlies van gegevens of gebruiksverlies) welke voortvloeit uit het gebruik  of het onvermogen om de Website te gebruiken. Dit is ongeacht of deze schadeclaim is gebaseerd op een garantiecontract  of nalatigheid, zelfs als Goodiebox op de hoogte is gesteld, of had moeten weten van, de mogelijkheid van dergelijke  schade of verlies. Voor zover bij wet maximaal toegestaan, zal in geen geval de totale aansprakelijkheid van Goodiebox,  dochterondernemingen, haar gelieerde ondernemingen of een van hun respectievelijke functionarissen, directeuren,  werknemers, agenten, opvolgers, dochterondernemingen, leveranciers, partners, of enige andere derden die informatie  verstrekken op de Website, voor enige directe schade hoger zijn dan het totale bedrag dat u aan Goodiebox hebt betaald in  verband met de gebeurtenis die aanleiding geeft tot een dergelijke aansprakelijkheid gedurende de voorgaande twaalf  maanden.  

Vrijwaring - u stemt ermee in Goodiebox, haar moeder- en dochtermaatschappijen, divisies en gelieerde ondernemingen,  alsook hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en gelieerde ondernemingen te vrijwaren,  schadeloos te stellen en te verdedigen tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, en kosten ter verdediging, inclusief  advocaatkosten, die op enigerlei wijze voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Website, uw schending  van deze Voorwaarden, lasterlijke of inbreukmakende content die door u op de Website is geplaatst, of bij schending van  enige wet of de rechten van een derde door u.  

Overmacht - Goodiebox is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen uitvoeren of vertraging bij het nakomen van een  lidmaatschap verplichting veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze invloedsfeer ("Situatie van Overmacht"). 

Overmacht betekent elke handeling, gebeurtenis, omstandigheid of voorval, of een combinatie van dergelijke  gebeurtenissen of omstandigheden (of de gevolgen daarvan) die onvoorzien en buiten de invloedsfeer zijn van Goodiebox  en waardoor het voor Goodiebox onmogelijk is om alle of een deel van zijn verplichtingen onder deze Voorwaarden na te  komen. Voorwaarde hierbij is dat Goodiebox alle stappen heeft genomen die redelijkerwijs van Goodiebox kunnen worden  verwacht om te voorkomen dat een dergelijke handeling of gebeurtenis plaatsvindt (of de gevolgen daarvan). Situaties van  Overmacht kunnen zijn, maar zijn niet beperkt tot, stakingen, uitsluitingen of andere professionele acties; brand,  overstromingen, explosies, epidemieën; oorlogen of het aangaan van vijandelijkheden, eisen van overheidswege, onlusten  of dreiging van terroristische aanslagen; het niet kunnen gebruiken van (diensten van) spoorwegen, schepen, vliegtuigen,  auto's of ander openbaar of particulier vervoer; en het niet kunnen gebruiken van openbare of particuliere  telecommunicatienetwerken. Onze lidmaatschap diensten worden in een dergelijk geval opgeschort voor de duur van de  situatie van Overmacht. Goodiebox zal alle redelijke inspanningen leveren om de situatie van Force Majeure te beëindigen  of een oplossing te vinden waarmee we ondanks de situatie van Overmacht aan onze lidmaatschap verplichtingen kunnen  voldoen. 

 1. Diversen

Overdracht van rechten en verplichtingen – u mag uw rechten of verplichtingen die voortvloeien uit uw abonnement niet  overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.  

Rechtskeuze en geschillen - deze Voorwaarden en alle zaken met betrekking tot de Website worden beheerst door en  geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht. Geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden en alle zaken  met betrekking tot de Website zullen worden beslecht door de Nederlandse burgerlijke rechtbanken. Alternatieve geschillenbeslechting - de Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat  u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Goodiebox neemt niet deel aan geschillenbeslechtingsprocedures  voor een arbitragecommissie voor consumenten. 

Bepalingen - indien een of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden ongeldig worden verklaard bij wet of vanwege een  juridisch bindende rechterlijke uitspraak, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.  Fraudebescherming - als onderdeel van onze orderverwerking procedures behouden we ons het recht voor om een  bestelling te weigeren vanwege vermoedelijke frauduleuze, ongeautoriseerde of illegale activiteiten. Bij vermoeden van  frauduleuze, ongeautoriseerde of illegale activiteiten kunnen we uw bestelling weigeren of contact met u opnemen om een  dergelijke bestelling te bevestigen. We behouden ons ook het recht voor om accounts te annuleren of verzending naar  bepaalde adressen te weigeren vanwege vermoedelijke frauduleuze, ongeautoriseerde of illegale activiteiten. We nemen  deze maatregelen om zowel onze members en klanten als onszelf te beschermen tegen fraude en andere ongeoorloofde of  illegale activiteiten. Bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor deze preventie van fraude zullen wij altijd  handelen in overeenstemming met ons Privacybeleid. 

Verklaring van afstand/rechtsmiddelen - het onvermogen van Goodiebox om een van zijn rechten gedeeltelijk of volledig uit  te oefenen, of de verklaring van afstand van een schending van deze Voorwaarden zal de daaropvolgende uitoefening van  dergelijke rechten niet beletten of worden beschouwd als een verklaring van afstand van een volgende schending. 

Disclaimer: Geen professioneel advies - alle door ons verstrekte informatie over de door ons aangeboden Producten (bijv.  productbeschrijvingen of instructies) is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. U dient geen actie te  ondernemen op basis van informatie op de Website (inclusief binnen het Member Universe) of een folder, en het gebruik  van onze Website is niet bedoeld als vervanging van professioneel advies. U dient alle productetiketten, bijsluiters en  instructies en alle aanwijzingen en waarschuwingen van de fabrikant te lezen en strikt op te volgen, en indien nodig  onafhankelijk professioneel advies in te winnen. Alle inhoud die door derden wordt verstrekt, met inbegrip van materiaal  en beoordelingen die door leden worden geplaatst, alle verklaringen of meningen moeten worden beschouwd "zoals ze  zijn", en ze weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening of het advies van Goodiebox. Wij zijn nooit verantwoordelijk  of aansprakelijk tegenover u of een derde partij voor de inhoud of nauwkeurigheid van materiaal dat door derden wordt  verstrekt. Het is de bedoeling dat Goodiebox zijn best doet om dergelijke inhoud te controleren. Goodiebox verklaart of  garandeert niet dat de ingrediënten, allergenen en andere productinformatie op de website nauwkeurig of volledig zijn,  aangezien deze informatie wordt verstrekt door de fabrikanten of leveranciers van de producten en de fabrikanten hun  producten soms kunnen wijzigen. Daarom raden wij u aan niet alleen te vertrouwen op de informatie zoals die op onze  Website of in een folder wordt gepresenteerd, maar het etiket van het product te raadplegen of rechtstreeks contact op te  nemen met de fabrikant als u een specifieke allergische kwestie of vraag over een product hebt. Deze uitsluiting van  aansprakelijkheid heeft betrekking op alle producten die Goodiebox verkoopt en die voldoen aan de toepasselijke wet- en  regelgeving voor cosmetica, wellness, beauty en voeding (zoals, maar niet beperkt tot voedingssupplementen en afgeleide  producten) die Goodiebox kan aanbieden in de Abonnements Dozen of verkoopt via haar webshop.