Leveringspolitik

Når du køber et enkelt produkt på vores Goodiebox-webshops, forventes leveringen at ske inden for 2-5 hverdage fra betalingen, medmindre andet er angivet på hjemmesiden eller i din ordrebekræftelse. 

Bemærk venligst, at vi ikke kan holdes ansvarlige, hvis du har givet os forkerte eller ufuldstændige leveringsoplysninger, eller hvis du ikke har været i stand til at afhente din ordre på den leveringsadresse, du har valgt. Du kan og bør ikke ændre din leveringsadresse, efter betaling er bekræftet, og i tilfælde af en mislykket levering på grund af en sådan fejl og/eller hvis vi er nødt til at sende dig ordren igen, forbeholder vi os ret til at opkræve et ekstra rimeligt beløb for at kompensere for eventuelle ekstra omkostninger til logistik. Vi opfordrer dig til straks at henvende dig til vores kundeservice i tilfælde af et problem med dine leveringsoplysninger, men vi kan ikke holdes ansvarlige for forsinket levering på grund af ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger. Goodiebox' ansvar ophører, når ordren er blevet leveret på den angivne adresse; det er derefter dit ansvar at afhente den korrekt.

I tilfælde af forsinkelser, som vi ikke har indflydelse på, kontakter vi dig hurtigst muligt for at informere dig, og hvis forsinkelsen bliver væsentlig (selv om den ikke skyldes os, men en ekstern begivenhed), forbeholder vi os ret til at annullere din ordre og refundere enhver betaling, du måtte have foretaget i den forbindelse.